XXIII PIELGRZYMKA WOJSKOWA NA JASNĄ GÓRĘ

20140805_155056_1Grupa 33 osób z WAT-u wraz z kpt. Marcinem Wrześniewskim, wyruszyła w XXIII Pielgrzymce Wojskowej na Jasną Górę. Uczestnicy wzięli udział we Mszy św. sprawowanej w katedrze polowej pod przewodnictwem bp Józefa Guzdka. Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, którzy wraz z pielgrzymami udają się na Jasną Górę. – „To piękny zwyczaj, gdy człowiek wyruszając w drogę czyni znak krzyża i prosi Boga o błogosławieństwo. Ta Msza św. jest takim czasem prośby o błogosławieństwo na wędrówkę po to, by zyskać coś w sferze ducha” – powiedział na wstępie bp Józef Guzdek.
„Jest wielkim dramatem, gdy człowiek traci duchowy wzrok. Jeśli nie potrafi dobrze i odpowiedzialnie wybrać podobny jest do ślepca, który nie tylko sam błądzi, ale i powierzonych mu bliźnich doprowadza do upadku. „Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj wpadną w dół” – słyszeliśmy w odczytanym przed chwilą fragmencie z Ewangelii św. Mateusza” – mówił dalej w homilii Ksiądz Biskup.
Ordynariusz Polowy podkreślił, że jednym z celów pielgrzymowania jest to, aby człowiek odzyskał duchowy wzrok, aby przejrzał. „Często błądzimy, gdyż zaślepiają nas nasze fałszywe osądy, opinie, emocje i pycha.” Dochodzi do dramatów w życiu osobistym, rodzinnym, ale także w życiu zawodowym. Przecież zawsze obok nas jest drugi człowiek. Aby mu nie zrobić krzywdy, trzeba go dostrzec i dobrze rozpoznać rzeczywistość w jakiej żyje.
Pielgrzymi „zameldują się” przed Cudowne Oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej 14 sierpnia.