ZAKOŃCZENIE KATECHEZ PRZEDMAŁŻEŃSKICH

Dnia 12 m20160305_131016arca br. zakończył się w naszej parafii kurs przygotowujący do sakramentu małżeństwa. Uczestniczyło w nim 29 par narzeczonych. Spotkania były prowadzone na zasadzie warsztatów, na których narzeczeni między sobą (w parach) dyskutowali na tematy swojego przyszłego małżeństwa oraz kwestii wiary i religii. Animatorami spotkań byli Maria i Witold Płotczykowie, Małgorzata i Józef Sroczyńscy oraz ks. kpt. Ireneusz Biruś. oraz zaproszone pary małżeńskie. Katechezy Przedmałżeńskie zakończyły się Mszą Św., której przewodniczył ks. płk Jan Domian – proboszcz, gdzie uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia „kursu przedmałżeńskiego”.