ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY

Niedziela Chrystusa KrIMG_7915óla Wszechświata w naszej wspólnocie parafialnej była czasem dziękczynienia Bogu za dar kończącego się Roku Wiary. Na każdej Mszy św. miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz specjalne błogosławieństwo połączone z udzieleniem odpustu zupełnego.

Podczas Mszy św. o godz. 12:00 Proboszcz parafii ks. prałat kan. płk dr Jan Domian przyjął do grona Liturgicznej Służby Ołtarza czterech nowych ministrantów, którzy stali się pełnoprawnymi „Rycerzami Jezusa” (Adam Dolegacz, Wiktor Dymek, Arkadiusz Rolka, Maksymilian Rytel). Ksiądz Proboszcz doceniając rangę wydarzenia każdemu nowo mianowanemu ministrantowi wręczył legitymację, która uprawnia do posługi przy ołtarzu w innych parafiach. To niecodzienne wydarzenie wywołało wiele radości, a nawet łzy wzruszenia.

Na zakończenie dnia ks. Maksymilian wraz z Grupą Uwielbienia poprowadził Wieczór Chwały pod hasłem „Miłości Król”, który był dziękczynieniem Bogu za wszystkie dary i łaski otrzymane w tym roku liturgicznym. Licznie zgromadzeni zarówno młodzi, jak i starsi śpiewem chwalili Stwórcę oraz modląc się fragmentami Pisma Świętego adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie i z uśmiechem na twarzy dawali autentyczne świadectwo swojej wiary. Wiele osób pozytywnie zaskoczyła taka forma modlitwy, która pobudzała do refleksji nad życiem, przeżywaniem relacji z Bogiem oraz dzieleniem się bezinteresowną miłością, tak na co dzień, a także ukazywała Kościół, jako wspólnotę ludzi żyjących chrześcijańską nadzieją. Jeden z uczestników nadesłał taki komentarz dotyczący modlitwy uwielbienia: Czy zauważył Ksiądz, że ludzie wychodzili z kościoła radośni, podniesieni na duchu? Tak właśnie wiąże się wspólnota. Chwała, chwała Panu!”

xMJ