ZAKOŃCZENIE TYGODNIA MISYJNEGO

Na zakończenie Tygodnia Misyjnego gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy poprzez posługę i słowo przybliżyli nam problem misji i misjonarzy.

W swoje homilii o. Krzysztof Czepirski OMI zwrócił uwagę na „wielki głód chleba powszechnego i chleba duchowego” krajów misyjnych. Przybliżył również charyzmat Zgromadzenia Misyjnego Oblatów Maryi Niepokalane, gdzie ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, które nie mają kontaktu z Chrystusem i Jego Ewangelią. W świecie pracuje ponad 5000 Oblatów, z których ponad połowa głosi Ewangelię pośród ubogich i potrzebujących.

Od 70 lat głoszą Dobrą Nowinę w pokryje lodem  Północnej Kanadzie wśród Eskimosów, którym dawno temu odebrano ziemię i samostanowienie. Głoszą Ewangelię na spieczonej ziemi Afryki, w krajach takich jak: Kongo, Czad, Kamerun Północny i Południowy, gdzie ludzie naszych czasów wołają do narodów bogatych – Ulitujcie się nad nami, bo nie mamy nic do jedzenia. Ukazują Ewangelię na przedmieściach milionowych miast Ameryki Południowej, gdzie na ulicach strzela się do bezdomnych i morduje się niewinnych w XXI wieku.

Współczesny Świat jest obojętny i zamknięty na problem głodu i biedy w krajach misyjnych, dlatego ważne jest wołanie niewidomego Bartymeusza z Ewangelii: Rabbuni, żebym przejrzał.

Po Mszach św. o. Krzysztof Czepirski OMI i br. Andzej Rup OMI rozprowadzali Kalendarze Misyjne oraz zbierali ofiary na kraje misje i pracujących tam misjonarzy.