„ZMIEŃ MYŚLENIE” – REKOLEKCJE GIMNAZJALNE

IMG_1335W dniu dzisiejszym zakończyły się trzydniowe rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej z naszej parafii. Spotkania prowadzili Księża Salwatorianie: ks. Maciej Szeszko i ks. Łukasz Anioł na co dzień pracujący w Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. Myślą przewodnią tych spotkań były słowa: „ZMIEŃ MYŚLENIE”. Ponadto w spotkaniach brali udział zaproszeni goście, którzy dzielili się świadectwem własnego życia i wiary.
W pierwszym dniu duszpasterze zachęcali do zmiany myślenia w relacji do Jezusa. Punktem wyjścia tego zagadnienia stał się przykład Apostołów, którzy również dokonywali przemiany swojego myślenia. Oprócz przykładów biblijnych ks. Maciej i ks. Łukasz posłużyli się kilkoma krótkimi filmikami, które stały się pomocne w lepszym zrozumieniu tematu.
Gośćmi specjalnymi tego dnia byli Żandarmi z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, którzy opowiadali o swojej służbie i o życiu. Jeden z nich zapytany o wiarę, odpowiedział, że Bóg jest dla niego tak ważny, że będąc na misji w Afganistanie, nie wyobrażał sobie dnia bez spotkania z Nim na Eucharystii.
Drugiego dnia rekolekcji Księża Salwatorianie zaproponowali temat zmiany myślenia w odniesieniu do Pisma Świętego. Zachęcali młodych ludzi do czytania i zgłębiania Biblii. Na przykładzie scen ewangelicznych ukazali obraz Jezusa, który dla wielu nie był znany.
Potwierdzeniem nauki stało się świadectwo nawróconego rapera Mirka „KOLI” Kolczyka, który opowiedział młodzieży swoje życie, poczynając od przygody ze światem przestępczym, narkotykami, alkoholem, poprzez odsiadywanie wyroku w więzieniu, aż do nawrócenia i ewangelizacji innych. Jego świadectwo przeplatane było chrześcijańskim rapem, który niósł przesłanie o Bogu i Jego Miłości.
W ostatnim dniu rekolekcyjnych nauk Ojcowie Rekolekcjoniści wzywali do osobistego świadectwa o Bogu. Dzieląc się doświadczeniem z własnej pracy z młodzieżą, przytaczali przykłady młodych osób, które nie wstydzą się Chrystusa.
Wielką niespodzianką dla młodzieży było spotkanie z Krzysztofem Ziemcem, znanym dziennikarzem. Zaproszony gość odpowiadając na liczne pytania dotyczące jego życia osobistego i zawodowego, udowodnił że będąc sławnym można świadczyć o Jezusie i nie wstydzić się tego. Zachęcał młodych ludzi, aby zdobywając wiedzę i poszerzając swój światopogląd potrafili odróżniać prawdę od kłamstwa. Na własnym przykładzie pokazał, że pomimo różnych życiowych zakrętów zawsze warto ufać Bogu.
Najważniejszym punktem każdego dnia rekolekcji była Eucharystia sprawowana przez ks. Macieja i ks. Łukasza, podczas której była homilia podsumowująca temat dnia. Stałym elementem rekolekcyjnego planu było śniadanie dla wszystkich uczestników przygotowane przez nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 86 w Warszawie. Nie zabrakło również tradycyjnej wojskowej grochówki.
Na zakończenie rekolekcji ks. płk. prałat Jan Domian – Proboszcz Parafii wyraził wielką wdzięczność Księżą Rekolekcjonistom za zmianę myślenia o Bogu wśród młodzieży. Zwracając się do uczniów i nauczycieli życzył dobrego wykorzystania czasu wielkiego postu.
Widocznym owocem rekolekcji były liczne spowiedzi, a także świadectwa uczestników.