ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ

W ramach programu „Żołnierska Pamięć” podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej uporządkowali groby i miejsca upamiętniające czyny zbrojne żołnierzy polskich. Przy pomnikach i mogiłach na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach wystawione zostały posterunki honorowe. Społeczność Wojskowej Akademii Technicznej wyraziła w ten sposób swoją pamięć o żołnierzach poległych w walkach za wolną i niepodległą Ojczyznę, jak i o zmarłych pracownikach wojska.

31 listopada w przededniu Wszystkich Świętych, studenci wojskowi WAT uporządkowali nagrobki, zapalili znicze i oddali hołd w miejscach spoczynku zmarłych rektorów, profesorów, generałów Wojska Polskiego, oficerów i podchorążych.

1 listopada podchorążowie pierwszego roku studiów kierowani swoją patriotyczną postawą wystawili posterunki honorowe i zapalili znicze przy pomnikach i mogiłach na Wojskowych Powązkach: kwaterze powstańców 1883 roku, pomniku przywódców AK, kwaterze powstańców wielkopolskich i śląskich, pomniku ofiar obozów koncentracyjnych i pomniku Gloria Victis. Podchorążowie zapalili także znicze na grobach: płk. Wincentego Wnuka – dowódcy 31 pułku Strzelców Kaniowskich, gen. Sylwestra Kaliskiego – byłego rektora-komendanta WAT, gen. Floriana Grabczyńskiego – pierwszego rektora-komendanta WAT, podchorążego Koniecznego – tragicznie zmarłego członka społeczności akademickiej, jak również przy tablicach upamiętniających płk. Bernarda Adameckiego i rotmistrza Witolda Pileckiego, przy pomniku „Żołnierzy Wyklętych” na ul. Pirenejskiej oraz przy kościele MB Ostrobramskiej na Boernerowie – przed tablicą upamiętniającą katastrofę pod Smoleńskiem.

Cześć ich pamięci!