ŻYCZENIA WIELKANOCNE

IMG_9389„Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia

i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi,

ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków”.

Dz 10,34.

Kochani,

Stając wobec niezwykłej tajemnicy Zmartwychwstania, które niedługo celebrować będziemy poprzez znaki liturgiczne, pragnę przede wszystkim umocnić Waszą nadzieję. Niech to Święto, które rozpalać winno w naszych sercach wolę życia jako „nowego stworzenia” i tęsknotę za „inną przyszłością”, wskrzesi Wasze najszlachetniejsze myśli, rozpromieni najodważniejsze marzenia i umocni więzy miłości. Niech doświadczenia Pana życia będzie najwspanialszym owocem Paschy, aby Wasza wiara pokonała wszelki lęk i była ostoją w trudnościach. Błogosławionych i ciepłych świąt

życzy

Ks. płk dr Jan Domian

proboszcz

ZDJĘCIA Z PROCESJI REZUREKCYJNEJ:

FOTO: Jerzy Piotrkiewicz-Błazik