Najbliższe spotkanie kandydatów do bierzmowania:
16 WRZEŚNIA (poniedziałek) 18:00

W czasie wakacji czytamy Ewangelię wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie.

 

 

ks. ppor. rez. Tomasz Miencicki