Pierwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania:

Poniedziałek 20 maja
18:00 – rozpoczynamy Mszą świętą.

 

(zapraszamy młodzież z 8 klas SP oraz 3 Gim)

 

 

ks. ppor. rez. Tomasz Miencicki