Najbliższe spotkanie kandydatów do bierzmowania:
we wrześniu (termin zostanie podany po wakacjach)

W czasie wakacji czytamy Ewangelię wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie.

 

 

ks. ppor. rez. Tomasz Miencicki