BIERZMOWANIE 2022

 

Szczęść Boże,
galeria zdjęć z uroczystości wraz z możliwością ich pobrania jest dostępna pod linkiem:

http://foto.zee.pl/bierzmowanie-2022/

hasło: boernerowo

 

ks. Tomasz

składka: 70 zł
(modlitewniki+fotograf+materiały+kwiaty+reszta – „dar ołtarza”)

Biskup Polowy:
WIESŁAW LECHOWICZ

SPOWIEDŹ przed bierzmowaniem dla kandydatów, świadków i rodziny:
piątek 10 czerwca 2022
16:00-18:00

BIERZMOWANIE:
sobota 11 czerwca 2022
10:00

 

Pamiętajcie o krzyżykach!!!

 

PRZYCHODZICIE ZE ŚWIADKAMI
9:30 !!!

(dostaniecie karteczki, które oddacie księżom stojącym przy księdzu biskupie)

STRÓJ : ELEGANCKI
chłopaki – garnitur + krawat
podchorążowie – mundur wyjściowy
 

 1. Rozpoczęcie Mszy św.
 2. Prośba rodziców
 3. Akt pokuty
 4. Chwała na wysokości Bogu
 5. Czytanie
 6. Ewangelia (stoicie dalej)

 Bezpośrednio po Ewangelii: Dialog

 1. Dialog biskupa z proboszczem oraz młodzieżą:

Proboszcz:  Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Matki Bożej Ostrobramskiej

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup:  Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

 

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen

SIADACIE

 1. Homilia – Biskup
 2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

Biskup: A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?   Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?   Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego narodzonego z Maryi Dziewicy; umęczonego i pogrzebanego, który powstał martwych i zasiada po prawicy Ojca? Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy? Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszyscy: Amen.

 1. Modlitwa i włożenie rąk

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje; odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

 1. Klękacie

Biskup wyciąga ręce nad kandydatami i mówi: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela daj im ducha mądrości i rozumu, ducha umiejętności i pobożności napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.    Wszyscy: Amen.

WSTAJECIE I PODCHODZICIE DO KS. BISKUPA
(Z KARTECZKĄ [WRĘCZACIE KSIĘDZU]
ŚWIADEK – PRAWĄ DŁOŃ KŁADZIE NA WASZYM PRAWYM RAMIENIU
ŚPIEW –
„O Stworzycielu Duchu przyjdź…

 1. Namaszczenie Krzyżmem Świętym

Biskup: „…Imię….” przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany: Amen.

Biskup: Pokój z Tobą.

Bierzmowany: I z duchem Twoim.

 

 

Wracacie i nadal stoicie, śpiewając

 1. Modlitwa wiernych
 2. Procesja z darami (patena i ampułki)
 3. Liturgia Eucharystyczna
 4. Komunia św. – jak do bierzmowania
 5. Poświęcenie krzyży

(po pokropieniu wodą święconą – przeżegnamy się)

 1. Podziękowanie Biskupowi
 2. Błogosławieństwo:

  Biskup: Niech imię Pańskie będzie błogosławione   

  Bierzmowani: Teraz i na wieki

  Biskup: Wspomożenie nasze w imieniu Pana

  Bierzmowani: Który stworzył niebo i ziemię…

ZDJĘCIA ROBIĄ TYLKO WYNAJĘCI PROFESJONALNI FOTOGRAFOWIE

 

 

 

 

 

 

(uprzedzając pojawiające się pytania: spotkanie nowej grupy [uczniowie obecnych 8 klas] w czerwcu 2022)

 

Zaległe prace:
– Odpowiedz na pytanie, dlaczego chcesz przyjąć sakrament bierzmowania. Opisz swoich patronów z chrztu i bierzmowania. Wymień sanktuaria Maryjne w Polsce i na  świecie oraz krótko je opisz (w tym Ostrabrama – Wilno)

 

 

 

 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE!!!

 1. Jeśli jesteś z innej parafii niż nasza, potrzebujesz ZGODĘ Księdza proboszcza na przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania w naszej parafii (zgłoś się do kancelarii parafii, na terenie której mieszkasz). [nie dotyczy rodzin wojskowych]
 1. Jeśli byłaś/byłeś chrzczony poza naszą parafią, jak najszybciej (najpóźniej koniec września) dostarcz AKT CHRZTU ŚW.
 1. NIE BYŁAŚ/BYŁAŚ na PIERWSZYM SPOTKANIU, jak najszybciej zgłoś się osobiście do księdza Tomasza i odbierz INDEKS.
 1. Regularna – COMIESIĘCZNA SPOWIEDŹ ŚW. – w dowolnej parafii
  (str. 12 w INDEKSIE)
  [1. Rachunek sumienia; 2. Żal za grzechy; 3. Mocne postanowienie poprawy; 4. Szczera spowiedź; 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu]
  – po spowiedzi poproś księdza o PODPIS do INDEKSU
 1. COTYGODNIOWY UDZIAŁ W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ
  (str. 7 w INDEKSIE)
  – nie przychodź po podpis. Samodzielnie wpisz parafię i godzinę, na której Mszy byłaś/byłeś
 1. UDZIAŁ W MINIMUM 4 NABOŻEŃSTWACH CZERWCOWYCH
  ( [do końca czerwca] w naszej parafii są codziennie po Mszy św. wieczornej (ok. 18:20)
  – po nabożeństwie podejdź do zakrystii i poproś księdza o PODPIS do INDEKSU
  [STRONA 10 – NABOŻEŃSTWA MAJOWE dopisać „06” obok daty, żeby wiadomo było, że chodzi o czerwcowe]

 

 

Instrukcja dotycząca INDEKSÓW:

STR. 3:
– DANE KANDYDATA:
wpisz tylko swoje IMIĘ i NAZWISKO
ewentualnie też telefon kontaktowy (na wypadek gdybyś zgubił/a indeks)

– PROŚBA RODZICÓW:
wpisz datę + poproś o podpis 1 rodzica

STR. 4:
– ZGŁOSZENIE KANDYDATA:
uzupełnisz PO WAKACJACH i dasz do podpisu katechecie w szkole ponadpodstawowej (wpisz ocenę z VIII klasy [nie z VI])

STR. 5:
IMIĘ DO BIERZMOWANIA:
będzie czas na uzupełnienie tego pola, nie śpiesz się z wyborem.
IMIĘ – błogosławiona/-y lub święta/-y Kościoła Katolickiego
może być Twój obecny (imię ze chrztu) lub nowy Patron

STR. 6:
KATECHEZA PARAFIALNA:
SAMODZIELNIE wpisujemy datę spotkań na których byliśmy
(kto był na pierwszym wpisuje w rubryce czerwiec: „14 – byłam” / „14 – byłem”)

STR. 7:
UDZIAŁ W MSZACH ŚW.:
(CHODZI O CONIEDZIELNE MSZE ŚW. + UROCZYSTOŚCI: 15 sierpnia, 1 listopada, 25 grudnia, 1 i 6 stycznia, Boże Ciało)
[Triduum Paschalne ma oddzielne miejsce str. 9]
– nie przychodź po podpis. Samodzielnie wpisz
parafię i godzinę, na której Mszy byłaś/byłeś

STR. 8:
RORATY:
SZCZEGÓŁY PODAM PRZED Adwentem (okres przed Bożym Narodzeniem)

DROGA KRZYŻOWA:
SZCZEGÓŁY PODAM PRZED Wielkim Postem

STR. 9:
GORZKIE ŻALE
SZCZEGÓŁY PODAM PRZED Wielkim Postem

TRIDUUM PASCHALNE:
SZCZEGÓŁY PODAM PRZED w czasie Wielkiego Postu

STR. 10:
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
[będą w maju 2022r.],
ale:
UDZIAŁ W MINIMUM 4 NABOŻEŃSTWACH CZERWCOWYCH 2021R.
( [do końca czerwca] w naszej parafii są codziennie po Mszy św. wieczornej (ok. 18:20)
– po nabożeństwie podejdź do zakrystii i poproś księdza o PODPIS do INDEKSU
[STRONA 10 – NABOŻEŃSTWA MAJOWE dopisać „06” obok daty, żeby wiadomo było, że chodzi o czerwcowe]

STR. 11:
RÓŻANIEC:
WPISY W PAŹDZIERNIKU

STR. 12:
SPOWIEDŹ MIESIĘCZNA

Regularna – COMIESIĘCZNA SPOWIEDŹ ŚW. – w dowolnej parafii
[1. Rachunek sumienia; 2. Żal za grzechy; 3. Mocne postanowienie poprawy; 4. Szczera spowiedź; 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu]
– po spowiedzi poproś księdza o PODPIS do INDEKSU

STR. 13:
OCENA Z RELIGII:
Z PIERWSZEGO SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
[poprosisz katechetę o wpis po Nowym Roku 2022]

STR. 14:
REKOLEKCJE:
SZCZEGÓŁY PODAM PRZED Adwentem/Wielkim Postem

PRÓBY LITURGICZNE:
Próby odbędą się przed samym bierzmowaniem

STR. 15:
EGZAMIN:
Egzamin odbędzie się na ok. miesiąc przed bierzmowaniem

SCRUTINIUM:
„rozmowa” przed bierzmowaniem

STR. 16:
AD SACRA:
[Nie wypełniamy – zbędne w naszym przypadku]

STR. 17:
TO POWINIENEŚ JUŻ UMIEĆ:
wykaz podstawowych modlitw / wiedza katechizmowa

STR. 18 i 19:
DARY DUCHA ŚWIETEGO:
Naucz się 7 nazw (wyjaśnienie własnymi słowami)

STR. 20:
Z OBRZĘDÓW SAKRAMENTU…:
Będziemy ćwiczyć na próbach przed bierzmowaniem

STR. 21:
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
[Nie wypełniamy – zbędne w naszym przypadku]

STR. 22, 23, 24
do użytku dobrowolnego

KONTAKT:
ks. ppor. Tomasz Miencicki
t.miencicki@poczta.ordynariat.pl

Witamy na stronie naszej parafii