BIERZMOWANIE 2022

najbliższe SPOTKANIE:

Poniedziałek 24 stycznia 2022
Msza św. godz. 18:00
przynosimy wypełnione ankiety.

Poprzednie spotkanie odbyło się 10 stycznia

W adwencie:
– spowiedź
– roraty min. 3 razy
– w czasie wigilii postarajcie się przeczytać Ewangelię:

Ewangelia (Łk  2, 1-14)

          W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

 

Poprzednie spotkanie odbyło się 29 Listopada 2021

Kto tego jeszcze nie zrobił!!!
1. akt chrztu
2. spowiedź święta (raz w miesiącu)

Poprzednie spotkanie odbyło się 15 listopada

Zadanie do wykonania :

W kilku zdaniach:
1. Napisz [najważniejsze informacje o swoim Patronie z chrztu – jeśli nie ma jeszcze takiej świętej/takiego świętego to napisz o św
. Franciszku]
2. Wymień minimum 5 świętych/błogosławionych i napisz kim byli (krótko – żebyś zapamiętał/a)
3. Napisz najważniejsze informacje (łatwe do zapamiętania) o swoim „kandydacie”/”kandydatce” na Twojego świętego/błogosławionego Patrona / Patronkę bierzmowania.
4. Na 99% będzie ksiądz misjonarz (każdy przygotowuje na kartce 2 pytania do księdza gościa )


[odpowiedzi przynieś na najbliższe spotkanie, lub prześlij mailem t.miencicki@poczta.ordynariat.pl]


Kto jeszcze tego nie zrobił:

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:
https://docs.google.com/forms/d/1pC0sOZstTFeB7kpXnEJGbuXKjICDTiHgZnlwb1F_QSY

GRUPA NA FACEBOOKU:
www.facebook.com/groups/bierzmowanie2022boernerowo/
[będą na niej te same informacje, co na tej stronie]

poprzednie SPOTKANIE   25 października:

Kto tego jeszcze nie zrobił!!!
1. akt chrztu
2. spowiedź święta (raz w miesiącu)
3. różaniec minimum 4 razy w październiku (jeśli odmawiasz w domu np. 1 dziesiątkę, to też zapisz w indeksie)

Zadanie do wykonania :
Napisz w kilku zdaniach:
1. Wymień 5 sanktuariów Maryjnych na świecie i w Polsce + KRÓTKI opis do każdego
.
2. Kim dla Ciebie jest Maryja (co o Niej wiesz i jaka jest Twoja relacja z Nią).
3. Opisz sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie.

poprzednie SPOTKANIE   4 października:
Zadanie do wykonania :
Napisz w kilku zdaniach:
1.
Dlaczego chcesz przyjąć sakrament bierzmowania.
2. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus (co o Nim wiesz i jaka jest Twoja relacja z Nim).
[odpowiedzi przynieś na najbliższe spotkanie, lub prześlij mailem t.miencicki@poczta.ordynariat.pl]
poprzednie SPOTKANIE:
PONIEDZIAŁEK 13 WRZEŚNIA 2021
każde spotkanie rozpoczyna się Mszą Św. o 18:00

jesteśmy już po pierwszym spotkaniu organizacyjnym 😊

Dokładny termin bierzmowania (prawdopodobnie maj/czerwiec 2022r.) zostanie podany po Nowym Roku.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE!!!

 1. Jeśli jesteś z innej parafii niż nasza, potrzebujesz ZGODĘ Księdza proboszcza na przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania w naszej parafii (zgłoś się do kancelarii parafii, na terenie której mieszkasz). [nie dotyczy rodzin wojskowych]
 1. Jeśli byłaś/byłeś chrzczony poza naszą parafią, jak najszybciej (najpóźniej koniec września) dostarcz AKT CHRZTU ŚW.
 1. NIE BYŁAŚ/BYŁAŚ na PIERWSZYM SPOTKANIU, jak najszybciej zgłoś się osobiście do księdza Tomasza i odbierz INDEKS.
 1. Regularna – COMIESIĘCZNA SPOWIEDŹ ŚW. – w dowolnej parafii
  (str. 12 w INDEKSIE)
  [1. Rachunek sumienia; 2. Żal za grzechy; 3. Mocne postanowienie poprawy; 4. Szczera spowiedź; 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu]
  – po spowiedzi poproś księdza o PODPIS do INDEKSU
 1. COTYGODNIOWY UDZIAŁ W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ
  (str. 7 w INDEKSIE)
  – nie przychodź po podpis. Samodzielnie wpisz parafię i godzinę, na której Mszy byłaś/byłeś
 1. UDZIAŁ W MINIMUM 4 NABOŻEŃSTWACH CZERWCOWYCH
  ( [do końca czerwca] w naszej parafii są codziennie po Mszy św. wieczornej (ok. 18:20)
  – po nabożeństwie podejdź do zakrystii i poproś księdza o PODPIS do INDEKSU
  [STRONA 10 – NABOŻEŃSTWA MAJOWE dopisać „06” obok daty, żeby wiadomo było, że chodzi o czerwcowe]

Instrukcja dotycząca INDEKSÓW:

STR. 3:
– DANE KANDYDATA:
wpisz tylko swoje IMIĘ i NAZWISKO
ewentualnie też telefon kontaktowy (na wypadek gdybyś zgubił/a indeks)

– PROŚBA RODZICÓW:
wpisz datę + poproś o podpis 1 rodzica

STR. 4:
– ZGŁOSZENIE KANDYDATA:
uzupełnisz PO WAKACJACH i dasz do podpisu katechecie w szkole ponadpodstawowej (wpisz ocenę z VIII klasy [nie z VI])

STR. 5:
IMIĘ DO BIERZMOWANIA:
będzie czas na uzupełnienie tego pola, nie śpiesz się z wyborem.
IMIĘ – błogosławiona/-y lub święta/-y Kościoła Katolickiego
może być Twój obecny (imię ze chrztu) lub nowy Patron

STR. 6:
KATECHEZA PARAFIALNA:
SAMODZIELNIE wpisujemy datę spotkań na których byliśmy
(kto był na pierwszym wpisuje w rubryce czerwiec: „14 – byłam” / „14 – byłem”)

STR. 7:
UDZIAŁ W MSZACH ŚW.:
(CHODZI O CONIEDZIELNE MSZE ŚW. + UROCZYSTOŚCI: 15 sierpnia, 1 listopada, 25 grudnia, 1 i 6 stycznia, Boże Ciało)
[Triduum Paschalne ma oddzielne miejsce str. 9]
– nie przychodź po podpis. Samodzielnie wpisz
parafię i godzinę, na której Mszy byłaś/byłeś

STR. 8:
RORATY:
SZCZEGÓŁY PODAM PRZED Adwentem (okres przed Bożym Narodzeniem)

DROGA KRZYŻOWA:
SZCZEGÓŁY PODAM PRZED Wielkim Postem

STR. 9:
GORZKIE ŻALE
SZCZEGÓŁY PODAM PRZED Wielkim Postem

TRIDUUM PASCHALNE:
SZCZEGÓŁY PODAM PRZED w czasie Wielkiego Postu

STR. 10:
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
[będą w maju 2022r.],
ale:
UDZIAŁ W MINIMUM 4 NABOŻEŃSTWACH CZERWCOWYCH 2021R.
( [do końca czerwca] w naszej parafii są codziennie po Mszy św. wieczornej (ok. 18:20)
– po nabożeństwie podejdź do zakrystii i poproś księdza o PODPIS do INDEKSU
[STRONA 10 – NABOŻEŃSTWA MAJOWE dopisać „06” obok daty, żeby wiadomo było, że chodzi o czerwcowe]

STR. 11:
RÓŻANIEC:
WPISY W PAŹDZIERNIKU

STR. 12:
SPOWIEDŹ MIESIĘCZNA

Regularna – COMIESIĘCZNA SPOWIEDŹ ŚW. – w dowolnej parafii
[1. Rachunek sumienia; 2. Żal za grzechy; 3. Mocne postanowienie poprawy; 4. Szczera spowiedź; 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu]
– po spowiedzi poproś księdza o PODPIS do INDEKSU

STR. 13:
OCENA Z RELIGII:
Z PIERWSZEGO SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
[poprosisz katechetę o wpis po Nowym Roku 2022]

STR. 14:
REKOLEKCJE:
SZCZEGÓŁY PODAM PRZED Adwentem/Wielkim Postem

PRÓBY LITURGICZNE:
Próby odbędą się przed samym bierzmowaniem

STR. 15:
EGZAMIN:
Egzamin odbędzie się na ok. miesiąc przed bierzmowaniem

SCRUTINIUM:
„rozmowa” przed bierzmowaniem

STR. 16:
AD SACRA:
[Nie wypełniamy – zbędne w naszym przypadku]

STR. 17:
TO POWINIENEŚ JUŻ UMIEĆ:
wykaz podstawowych modlitw / wiedza katechizmowa

STR. 18 i 19:
DARY DUCHA ŚWIETEGO:
Naucz się 7 nazw (wyjaśnienie własnymi słowami)

STR. 20:
Z OBRZĘDÓW SAKRAMENTU…:
Będziemy ćwiczyć na próbach przed bierzmowaniem

STR. 21:
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
[Nie wypełniamy – zbędne w naszym przypadku]

STR. 22, 23, 24
do użytku dobrowolnego

KONTAKT:
ks. ppor. Tomasz Miencicki
t.miencicki@poczta.ordynariat.pl

[Poprzedni wpis:]
Zapraszamy Rodziców i Uczniów kończących ósme klasy (lub starszych) z naszej parafii i ze Szkoły Podstawowej 150 na pierwsze spotkanie

KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 2022

Poniedziałek 14 czerwca 2021r.
Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godzinie 18:00 :)

Witamy na stronie naszej parafii