Duszpasterze

  ks. ppłk  Andrzej  Piersiak
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej,
cz.p.o. Dziekana Wojsk Lądowych, Kapelan Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
   
  ks. por. Krzysztof  Włosowicz
Kapelan Wojskowej Akademii Technicznej,  Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa oraz Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. 
  ks. ppor. Tomasz Miencicki
Kapelan Kompleksu Koszarowego nr 54 (COAS, CRESZ, 15RPW, WKTR, Zarząd OPBMR), ITWL oraz WZL nr 4. Katecheta w Szkole Podstawowej nr 150.  Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza, Scholi Dziecięcej, Kandydatów do Bierzmowania.

Witamy na stronie naszej parafii