ks. prał. płk dr Jan Domian
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej
Wikariusz Biskupi, Kapelan Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
tel. 261-82-15-15
  ks. kan. płk rez. Krzysztof Jamrozik
Kapelan Domu Emeryta Wojskowego przy ul. Pirenejskiej. Opiekun Koła Żywego Różańca i Koła Różańca Rodzin.
tel. 261-82-15-12
  ks. kan. mjr dr Ireneusz  Biruś
Kapelan Wojskowej Akademii Technicznej,  pełni obowiązki Dziekana Dekanatu Żandarmerii Wojskowej, kapelan Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej oraz Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk oraz Żandarmskiego Klubu Motocyklowego
  ks. ppor. Krzysztof  Włosowicz
Katecheta w Zespole Szkół nr 46 oraz Zespole Szkół Pro Futuro. Kapelan Kompleksu Koszarowego nr 54 (COAS, CRESZ, 15RPW, WKTR, WDT) oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza, Scholi Dziecięcej, Kandydatów do Bierzmowania oraz Duszpasterstwa Małżeństw „Młodzi Miłością”.