Zapraszamy do kancelarii od wtorku do soboty.
W miesiącu lipcu i sierpniu kancelaria jest czynna we wtorki, czwartki i soboty.

w godzinach 16:30 – 17:30.
tel./fax 261-85-50-26


Do Ordynariatu Polowego należą katolicy:
a) żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi;
b) żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby;
c) pracownicy cywilni zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową;
d) uczniowie szkół wojskowych;
e) zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych;
f) członkowie instytutów zakonnych i wierni świedccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą.