MISJE ŚWIĘTE

BÓG – BOGATY W MIŁOSIERDZIE

 

9 – 17 MARCA 2019 R.

W SETNĄ ROCZNICĘ POWOŁANIA BISKUPSTWA POLOWEGO W POLSCE

1919 – 2019

 

PARAFIA WOJSKOWO-CYWILNA MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ

WARSZAWA-BOERNEROWO, ul. W. URBANOWICZA 49

ZAPRASZA

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

 

SOBOTA – 9 marca 2019 r.

 

godz. 17.00     Różaniec za Misje Święte prowadzą Kółko Różańcowe i Kółko Różańcowe Rodzin

godz. 18.00     Msza Święta z uroczystą intronizacją Pisma Świętego – rozpoczęcie Misji Świętych

 

NIEDZIELA – 10 marca 2019 r.

NIE LĘKAJCIE SIĘ…

 

Msze św. z nauką misyjną: 7.30; 9.00; 10.30’ 12.00 (dzieci); 13.00; 18.00

godz. 17.00 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną

 

PONIEDZIAŁEK – 11 marca 2019 r.

OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI

 

godz. 7.00; 9.00 – Msze św. z nauką misyjną – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (przynosimy świece); zawierzenie parafii Chrystusowi Królowi)

godz. 10.00 – Msza św. dla klasy I-III

godz. 11.00 – Msza św. dla klasy IV-VI

godz. 12.00 – Msza św. dla klasy VII-VIII i klasy III gimnazjum

godz. 17.00 – Różaniec w intencji Misji prowadzą Kółko Różańcowe i Kółka Różańcowe Rodzin, po Różańcu Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 18.00 – Msza św. z nauką misyjną – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (przynosimy świece); zawierzenie parafii Chrystusowi Królowi)

godz. 20.00 – Msza św. z nauką misyjną dla studentów i młodzieży pracującej – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych; zawierzenie parafii Chrystusowi Królowi)

 

WTOREK – 12 marca 2019 r.

NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ…”

 

godz. 7.00; 9.00 – Msza św. z nauką misyjną i modlitwą za zmarłych

godz. 10.00 – Msza św. klasy I-III

godz. 11.00 – Msza św. klasy IV-VI

godz. 12.00 – Msza św. klasy VII-VIII i klasy III   gimnazjum

godz. 17.00 – Różaniec w intencji Misji prowadzą Kółko Różańcowe i Kółko Różańcowe Rodzin, po Różańcu Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 18.00 – Msza św. z nauką misyjną i modlitwą za zmarłych  

godz. 20.00 – Msza św. z nauką misyjną dla studentów i młodzieży pracującej i modlitwą za zmarłych

 

ŚRODA – 13 marca 2019 r.

BÓG PRAGNIE ZBAWIENIA WSZYSTKICH LUDZI

 

godz. 7.00 – Msza św. z nauką misyjną – NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGALNE

godz. 9.00 – Msza św. z nauką misyjną – NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGALNE

godz. 17.00 – Różaniec w intencji Misji prowadzą Kółko Różańcowe i Kółko Różańcowe Rodzin, po Różańcu Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 18.00 – Msza św. z nauką misyjną – NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGALNE

godz. 20.00 – Msza św. z nauką misyjną dla studentów i młodzieży pracującej – NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGALNE

 

CZWAREK – 14 marca 2019 r.

EUCHARYSTIA I KAPŁANSTWO – SAKRAMENT MIŁOSIERDZIA

 

godz. 7.00 – Msza św. z nauką misyjną (modlitwa za kapłanów i o powołania)

godz. 9.00 – Msza św. z nauką misyjną (modlitwa za kapłanów i o powołania)

godz. 11.00 – Msza św. dla starszych i chorych z sakramentem namaszczenia

                        (nawiedzenie chorych w domach)

godz. 17.00 – Różaniec w intencji Misji prowadzą Kółko Różańcowe i Kółko Różańcowe Rodzin w intencji kapłanów i za powołania, po Różańcu Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 18.00 – Msza św. z nauką misyjną (modlitwa za kapłanów i o powołania)

godz. 20.00 – Msza św. z nauką misyjną dla studentów i młodzieży pracującej (modlitwa za kapłanów i o powołania)

 

PIĄTEK  – 15 marca 2019 r.

POLSKA – OJCZYZNĄ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

 

godz. 7.00 – Msza. z nauką misyjną (modlitwa za Ojczyznę)

godz. 9.00 – Msza. z nauką misyjną (modlitwa za Ojczyznę)

godz. 17.00 – Różaniec w intencji Ojczyzny prowadzą Kółko Różańcowe i Kółko Różańcowe Rodzin, po Różańcu Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 18.00 – Msza. z nauką misyjną (modlitwa za Ojczyznę)

godz. 19.00 – Droga Krzyżowa ulicami Parafii (przynosimy lampiony)

 

SOBOTA – 16 marca 2019 r.

RODZINA SILNA BOGIEM MIŁOSIERDZIA

 

godz. 7.00 – Msza św. z nauką misyjną (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich – błogosławieństwa małych dzieci)

godz. 9.00 – Msza św. z nauką misyjną (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich – błogosławieństwa małych dzieci)

godz. 17. – Różaniec w intencji Rodzin prowadzą Kółko Różańcowe i Kółko Różańcowe Rodzin – po Różańcu Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 18.00 – Msza św. z nauką misyjną (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich – błogosławieństwa małych dzieci)

           

NIEDZIELA – 17 marca 2019 r.

IDŹCIE I BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA

 

godz. 7.30; 9.00; 10.30 – Msza św. z nauką misyjną (poświęcenie dewocjonalii)

godz. 12.00 – Msza św. na zakończenie Misji św. w setną rocznice powołania Biskupstwa polowego w Polsce (poświęcenie dewocjonalii). Po Mszy św. poświęcenie Krzyża Misyjnego – ZAWIERZENIE PARAFII MIŁOSIERDZIU BOŻEMU – nabożeństwo zakończenia Misji Świętych (przynosimy Krzyże)

godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 17.00 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną

godz.18.00 – Msza św. z nauką misyjną (poświęcenie dewocjonalii).    

 

W trakcie Misji Świętych:

Spowiedź św. misyjna podczas Mszy św. i nabożeństw (przerwa podczas nauk misyjnych).

Dzieci i młodzież szkolna od środy do niedzieli uczestniczą w Misjach wraz z rodzicami według własnego porządku.

 

MODLITWA W INTENCJI MISJI

Panie Jezu, który ukochałeś nas do końca i nie chcesz śmierci grzesznika, ale by nawrócił się i żył.

Powierzamy Ci z ufnością czas naszych misji parafialnych i prosimy:

Ześlij Ducha Świętego na serca wszystkich parafian.

Umocnij to, co słabe, Ulecz to, co chore, pojednaj, co skłócone, oświeć to co zakryte ciemnościami grzechu, uwolnij to, co w kajdanach nałogów, ożyw to, co duchowo umarłe.

Udziel każdemu obfitości swoich darów i pomóż otworzyć serca na ogrom Twojej łaski.

Niech czas głoszenia Dobrej Nowiny odmieni oblicze naszej parafialnej ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami

św. Janie Pawle II, módl się za nami

św. Faustyno módl się za nami

św. Wincenty Pallotti módl się za nami

bł. Michale Sopoćko   módl się za nami

 

SŁOWO MISJONARZY

Droga Rodzino Parafialna!

Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi i naszej Ojczyźnie jak Miłosierdzie Boże – owa  miłość łaskawa, współczująca, wynosząca ku nieskończonym wyżynom  świętości Boga. Bóg nieustannie wychodzi na spotkanie zagubionego, często chorego na ciele i duszy człowieka, naszych rodzin, naszej Ojczyzny. Szczególnym czasem spotkania z Bogiem, samym sobą i bliźnim są Misje parafialne, które – jak Bóg pozwoli – będziemy wspólnie przeżywali na początku Wielkiego Postu: od 9 do 17 marca 2019 roku. Misje święte to czas zbawienia, czas Miłosierdzia Bożego. Światu potrzeba wyobraźni miłosierdzia. Tyle form przemocy, wojen, agresji… „Umysłowość współczesna, jak napisał Jan Paweł II w encyklice o miłosierdziu, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia i dąży do tego, ażeby ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od serca ludzkiego”. Świat potrzebuje miłosierdzia. Miłosierdzie to ostatnia deska ratunku. W tym czasie Bóg wkracza w nasz ludzki czas…

            Misje święte to przede wszystkim spotkanie z Miłosiernym Bogiem w ciszy, podczas Mszy św., w słuchaniu Słowa Bożego, w sakramencie pokuty… Trzeba przyjść z całym naszym codziennym światem… Nie lękajmy się! Nastąpi wymiana darów. Bóg na te misje święte dobrze się przygotował. Chce naszego szczęścia! Czeka. Nie można Go zawieść… Wszyscy pragniemy dobra. Nikomu nie jest dobrze z grzechem, złem, uzależnieniem. Serce człowieka kryje w sobie tyle pragnień… Bardziej niż chleba pragniemy miłości, pojednania, pokoju, sensu życia… Niech ten czas Misji świętych będzie czasem tęsknoty za Bogiem, za świętością! 

Jan Paweł II z niebieskiego okna w domu Ojca będzie wołał do nas: Otwórzcie drzwi Chrystusowi… Nie lękajcie się. On jeden wie, czego nam naprawdę brak! Uwierzmy: Bóg na nas czeka… zaprasza… woła. Wykorzystajmy ten czas Misji świętych! Nadszedł czas, aby stanąć mocno przy Chrystusie! Wtedy tylko będziemy szczęśliwi, a przecież za szczęściem tęskni każdy z nas!  Módlmy się wzajemnie za siebie. Prosimy o dar modlitwy w naszej intencji, abyśmy mogli Wam usłużyć w czasie tych świętych. Trwajmy przy Bogu, przy Jego Słowie i świętych sakramentach. Jezu, ufam Tobie!

 

 

 

www.boernerowo.pl  tel/fax 261855026