OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

14 października 2018

                                                                                                                                                                                                                       

 1. Przed nami  kolejny  różańcowy  tydzień.  Nie  lekceważmy  tego  daru  Bożej  Opatrzności.  Matka  Boża  w  swoich  objawieniach  wskazuje  na  różaniec  jako  mistyczną  broń  i narzędzie  Bożych  zwycięstw.  Jako  chrześcijanie  nie  walczymy  mieczem  „Kto  mieczem  wojuje,  od  miecza  ginie”.  Naszym  orężem  jest  różaniec, w  myśl  zawołania  „Zło  dobrem  zwyciężaj”.  Dlatego  codziennie  w  naszym  kościele  o  godz.  18:00  gromadzimy  się  na  Eucharystii,  by  po  niej  celebrować  nabożeństwo  różańcowe.  Wszystkich  więc,  zapraszamy  na  tę  wspólnotową  modlitwę  zgromadzonego  wokół  Maryi  Kościoła.   
 2. Dzisiaj obchodzimy  XXVIII  Dzień  Papieski  pod  hasłem  „Promieniowanie  ojcostwa”.  Jak  co  roku  swoimi  ofiarami  wspieramy  Fundację  „Dzieło  Nowego  Tysiąclecia”,  która  została  powołana  przez  Episkopat  Polski  dla  upamiętnienia  pontyfikatu  św.  Jana  Pawła  II.  Jej  głównym  celem  jest  promowanie  nauczania  papieża  Polaka  i  wspieranie  określonych  przedsięwzięć  społecznych,  głównie w  dziedzinie  edukacji  i  kultury.  Z  tych  środków  między  innymi  fundowane są  stypendia  dla  uzdolnionej  młodzieży  pochodzącej  z  ubogich  rodzin.  Dlatego  zachęcamy,  abyśmy  nadal  budowali  żywy  pomnik  papieża  Polaka  w  sercach  młodych,  zdolnych,  ale  ubogich  rodaków,  których  edukację  możemy  wspierać  za  pośrednictwem  Fundacji  „Dzieła  Nowego  Tysiąclecia”.  W  naszej  parafii  zbiórkę  ofiar  do  puszek  prowadzi  Akcja  Katolicka  i  wolontariusze  z  naszego  gimnazjum.
 3. Natomiast Liturgiczna  Służba  Ołtarza  rozprowadza  „papieskie  kremówki”.  Dobrowolne  ofiary  złożone  za  kremówki  zasilą  fundusz  ministrancki  na  wakacyjny  wypoczynek  dla  naszych  ministrantów.  Za  zrozumienie  i  wsparcie  tych  inicjatyw  składamy  już  teraz  staropolskie  „Bóg  zapłać”.    
 4. Dzisiejsza niedziela  i  cały  październik  stanowią  dobrą  okazję  do  zainteresowania  się  różami  Żywego  Różańca  i  Różańca  Rodzin  w  naszej  parafiiCieszymy  się  z  parafian,  którzy  należą  już  do  tych  róż,  a  pozostałych  zachęcamy  do  zaangażowania  się  w  ich  działalność.  Nie  które  róże  wymagają  uzupełnienia z  różnych  przyczyn.  W  związku  z  tym,  zainteresowanych  wstąpieniem  do  róż  Żywego  Różańca  lub  Różańca  Rodzin  prosimy o  zgłaszanie  się  w  niedzielę  po  każdej  Mszy  św.  w  zakrystii  lub  w  tygodniu  w  kancelarii  parafialnej.  Do  obowiązków  osób  należących  do  róż  należy  branie  udziału  w  zmianach  tajemnic  różańcowych  odbywających  się  raz  w  miesiącu  oraz  codzienne  odmawianie  jednej  tajemnicy  różańca  w  intencjach wyznaczonych  przez  Kościół.                                                                                                      
 5. Dzisiaj także  w  Dniu  Edukacji  Narodowej  nasze  myśli  kierujemy  w  stronę  nauczycieli,  katechetów  i  wychowawców.  Otoczmy  ich  naszą  serdeczną  modlitwą.
 6. W środę,  po  nabożeństwie  różańcowym  zapraszamy  na  adorację  Najświętszego  Sakramentu  do  godz.  20:00.

7 .  W  tym  tygodniu  przypadają  następujące  święta  i  wspomnienia  liturgiczne:                            

–  w  poniedziałek,  15  października,  wspomnienie  świętej  Teresy  z  Avila,  dziewicy  i  doktora  Kościoła                      

–  we  wtorek,  16  października,  wspomnienie  świętej  Jadwigi  Śląskiej                                                       

–  w  środę,  17  października,  wspomnienie  świętego  Ignacego  Antiocheńskiego,  biskupa  i  męczennika                                                                                                                                          

–  w  czwartek,  18  października,  święto  świętego  Łukasza  Ewangelisty,  patrona  pracowników  Służby  Zdrowia                                                                                                                                                                                    

–  w  sobotę,  20  października,  wspomnienie  świętego  Jana  Kantego,  kapłana                

 1. Przypominamy, że  przyjmujemy  wota  i  ordery,  które  zostaną  umieszczone w  naszym  kościele  na  przygotowanych  w  prezbiterium  kratownicach.
 2. Intencje mszalne  przyjmujemy  w  zakrystii  lub  w  kancelarii  parafialnej.
 3. Kancelaria parafialna  czynna  jest  od  wtorku  do  soboty  w  godz.  od  16:30 do  17:30
 4. Zbliżasię  miesiąc  listopad  i  nasza  modlitewna  pamięć  o  naszych  bliskich  zmarłych.  Przez  cały  listopad  będziemy  modlić  się  za  naszych  zmarłych  podczas tradycyjnych  wypominków  a  w  każdy  pierwszy  poniedziałek  miesiąca  o  godz.  7:00  sprawować  Eucharystię  wypominkową  za  naszych  zmarłych.  Informujemy  więc,  że  są  już  rozłożone  kartki  na  wypominki.  Prosimy  o  ich  czytelne  wypełnienie.  Kartki  z  wypisanymi  imionami  naszych  zmarłych,  za  których  pragniemy  się  modlić,  możemy  składać  do  puszki  przy  stoliku  z  prasą  katolicką.
 5. Odpowiadając na  prośby  i  potrzeby  wiernych  w  kaplicy  Miłosierdzia  Bożego  zainstalowaliśmy  świecznik  wotywny,  ponieważ  świeca  to  świadectwo  wiary,  świeca  wyraża  płomień  naszej  miłości  do  Pana  Boga,  Matki  Najświętszej  i  świętych  do  których  możemy  się  modlić  w  różnych  intencjach  zapalając  świecę,  by  ta  modlitwa  została  wysłuchana.  Świeca  to  też  symbol  pamięci  tak  o  żywych  jak  i  o  zmarłych,  możemy  zapalić  świecę  za  zdrowie  bliskich  jak  i  też  za  dusze  zmarłych.  Dlatego  zachęcamy  do  palenia  świec  w  konkretnych  intencjach,  by  była  ona  dopełnieniem  naszej  modlitwy.     
 6. W związku  z  przeżywaną  setną  rocznicą  Niepodległości  Polski,  nowenna  modlitwy  za  naszą  Ojczyznę.
 7. Wdzięczni Panu  Bogu  za  dar  Eucharystii  i  życie  świętego  Jana  Pawła  II,  którego  w  najbliższy  wtorek,  16  października,  będziemy  wspominać  40  rocznicę  wyboru  kard.  Karola  Wojtyły  na  papieża,  podejmujmy  trud  ciągłej  edukacji,  by  wzrastać  w  mądrości  Bożej  i  ludzkiej,  by  móc  odpowiedzialnie  tworzyć  cywilizację  miłości.  A  Boże  błogosławieństwo  niech  obejmie  także  nas  i  wszystkie  nasze  sprawy.