ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W WOLI

„Nauka to uporządkowana wiedza, mądrość to uporządkowane życie”. Tymi słowami kapelan Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego rozpoczął homilię z okazji zakończenia roku szkolnego. Podczas kazania kapelan porównał szkolę do poligonu ćwiczeń mówił: „lekcje, klasówki, zadania domowe – wszystko po to, aby wprowadzić porządek do naszych głów, bo wiedzy może dociera do nas wiele, ale żeby była użyteczna, trzeba ją dobrze poukładać i posegregować dziedzinami, aby łatwiej było z niej korzystać. I właśnie dzisiaj, na końcu roku szkolnego mamy świadomość, że osiągnęliśmy kolejny poziom tego uporządkowania – świadczy o tym promocja do kolejnej klasy, poziom wyżej”. Na koniec życzył wszystkim odpoczynku oraz dobrego wykorzystania zdobytej wiedzy.

W Mszy świętej uczestniczyli dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie liceum. Po skończonej Mszy św. delegacja licealistów złożyła znicz przed popiersiem św. Jana Pawła II, syna oficera WP.

Liceum wojskowe jest młodą szkoła bo istniejącą zaledwie dwa lata. Wśród głównych zadań które realizuje to wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego jej zdobywania, korzystania z różnych jej źródeł, a także twórczego i efektywnego jej wykorzystywania. Szkoła kształtuje postawy patriotyczne, wyrabia u uczniów trwałą, świadomą i głęboką motywacje do służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, kształtuje nawyki dbania o własny rozwój intelektualny oraz kondycję fizyczną i psychiczną.