Przez cały miesiąc listopad modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach podczas nabożeństwa różańcowego po wieczornej Mszy św. Za polecanych zmarłych odprawiamy Msze św. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 7.00 przez cały rok.

[Szybkie wyszukiwanie Ctrl+f i wpisujemy imię lub nazwisko]

PONIEDZIAŁEK

 

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY ZMARŁYCH śp:

Edwarda Zalewskiego, Annę, Józefa  Baraśkiewicz, Józefa Walak, Grzegorza Baraśkieiwcz, Janine, Jana Zalewskich, Janinę Bazylewicz; Józefa Skonecznego, Mariannę Urbańską, Eugenię, Franciszka Kowalskich; Elżbietę, Józefa Kowalewskich, Joannę, Ireneusza Wieszczyckich; Władysławę, Kazimierza, Stanisławę, Tadeusza, Zofię, Antoniego, Józefę, Jana, Jadwigę, Krzysztofa, Mariannę, Jana, Mariannę, Jadwigę, Władysława; Teresę Kopacz, Irenę, Stanisława Koczkowskich; Franciszka, Janinę, Stanisława, Salomeę, Edwarda, Jana, Anielę; Józefa Bednarskiego, Elżbietę, Aleksandra, Józefę, Weronikę, Józefa, Helenę, Stanisława, Duszę w czyśćcu cierpiące; Helenę, Władysława, Marię-Danutę, Wandę, Józefa, dwoje dzieci zmarłych przy porodzie, jedno przy poronieniu;  zm z rodz. Harasim, Załoba, Kamińskich, Wypychów, Władysławę, Kostymowicz, Annę, Stanisława; Stanisława Kowalczyka, Macieja Golus; Zenona Zwierko, Salomeę, Piotra, Jana, Władysławę, Katarzynę, zm z rodz. Jedleckich; Jerzego, Elżbietę, Aleksandra, Jadwigę Zasłona, Teresę Nachcińską, Mariannę Piliszek, Teresę Przybysiak, Helenę Chmielewską; Leokadię, Tadeusza, Zofię, Jana Zborowskich, Mariannę, Jana Wronka; Helenę, Tadeusza Zieja, Franciszka Błędzińskiego; zm z rodz. Mrozków, Domańskich, Zygmunta Załuskiego, Zofię Buszta; Franciszka, Helenę, Ryszarda, Ludwika, Jerzego, Stefana, Helenę, Władysławę, Petronelę, Marię, Stanisława, Ludwika Gajewskich, Zbigniewa, Barbarę, Aleksandrę, Aleksandra, Ludwikę Galas, zm z rodz. Jachowiczów, Ziębów, Koperskich, Kowalskich, Spelak, Rybusińskich, Zofię, Piotra Kozera, Piotra Łabojewskicgo, Stanisława Mazura, Zbigniewa Szumnego; zm z rodz. Miecznikowskich: Stanisławę, Zofię, Helenę, Annę, Hilarego, Bronisława, Apolinarego, Walentego, Tadeusza, zm z rodz. Morowskich: Teodozję, Annę, Scholastynę, Romualda, Alojzego, Inocentego, Jana, Franciszka, zm z rodz. Zembrzuskich: Florentynę, Bronisława, Walentynę, Janinę, Michalinę, Mariannę, Lucynę, Konstantego, Wacława, Mieczysława, Józefa, Jana, Wandę Szemplińskę, zm z rodz. Gałeckich: Olimpię, Brygidę, Antoniego, Bronisława, zm. z rodz. Czaplickich: Elżbietę, Emiliana, Dezyderiusza, Stanisława, zm z rodz. Płoskich: Barbarę, Monikę, Stanisławę, Tadeusza, Jana, Henryka Ostrowskiego, Teresę, Waldemara Czubackich, Beatę Leśniewską, Agatę Porucznik, Dariusza Stępniaka; zm z rodz. Miecznikowskich, Morawskich, Zembrzuskich, Gałeckich, Płoskich, Czaplickich, za Dusze w czyśćcu cierpiące; Jadwigę, Stanisława, Zbyszka, Annę, Danutę, Janusza, Marylę, Antoninę, Wacława; Janinę, Czesława, Sabinę, Stanisława, Zofię, Aleksandra, Wiktorię, Andrzeja, Matrę, Annę, Jerzego, Wandę, Stanisława, Janusza, Małgorzatę, Andrzeja, Barbarę, Jana, Krystynę, Cecylię, Władysławę, Kazimierza, Stanisławę, Łukasza, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Włodzimierza Materlińskiego, Ryszarda Marszałka, Józefę, Wincentego Bujak, Franciszka, Katarzynę Tomasik; Bogdana Rowickiego, Juliannę, Edwarda, Józefa, Jerzego Tomasik, Jerzego, Leokadię, Stanisława, Danutę Rowickich, Danutę, Eugeniusza Konieskich; Nele Marek, Krystynę Adamczewską, Elżbietę, Mieczysława Tyrakowskich, Zdzisława Górala, Wandę i jej męża Mańkowskich, Janinę, Henryka Lipka, Wieńczysławę, Stanisława Bieńkowskich, Jadwigę Jana Bieńkowskich, Ks. Jerzego Bieńkowskiego, zm z rodz. Mielczyńskich, Jurczaków, Lipków, Bieńkowskich; Stanisława Gdulę, Walerię, Władysława, Halinę Owczarek, za wszystkich zm z Zakonu Maltańskiego; Zofię, Bogdana Rosiak, Celinę Majcher, Michała Kowalskiego, Krzysztofa, Małgorzatę Rosiak, Henryka Sobczyka; Urszulę Sroczyńską, Andrzeja Tarasiuka, Teresę, Jerzego, Cecylię, Alfonsa Adamczyk, Krystynę, Ryszarda, Bronisławę, Lucjana Torbicz, Czesławę, Władysława, Wojciecha Bagińskich, Leszka Tarasiewicza, Tadeusza, Janinę Zubek, Rytę Nawrocką, Tadeusza Zubek; Józefa, Barbarę, Jana, Zofię, Józefę, Aleksandra zm z rodz. Czerwonków, Mariana, Antoninę, Jana, Zofię, Jana, Annę zm z rodz. Adamkiewiczów, Edwarda, Józefa, Marię, Genowefę, Mieczysława, Zygmunta, Jadwigę zm z rodz. Marczewskich, Józefa, Marię, Urszulę, Józefa, Halinę zm z rodz. Wieczorków, Zdzisława Tkaczyka, Marcina, Józefę, Scholastykę zm z rodz. Chłondzik; zm rodziców: Franciszka, Apolonię Karaśkiewicz, zm z rodz. Mariannę, Antoninę, Stanisława, Władysława Sztrejow, syna Tadeusza Świątek; Bronisława, Stanisławę Jarząbek, Zofię, Pawła, Franciszka Murawskich; Bolesława, Apolonię Stańczyk, Janinę Rozwenc, Antoniego, Stefanię Brulińskich, za Dusze w czyśćcu cierpiące; Andrzeja Pieniądz, Józefa, Eleonorę Dawidowicz, Bolesława; Romana, Krzysztofa; Franciszka, Józefę, Agnieszkę, Annę, Różę, Jana, Wojciecha, Barbarę, Wiktorię, Franciszka, Rozalię, Wacława, Edmunda, Wiesławę, Hannę, Mariana; Annę, Romualda Podlaskich; ks. Józefa Hojoła, ks. Mieczysława Malińskiego, ks. Mariana Starka, zm z rodz. Garwolińskich, Królaków, Czerwińskich, Domańskich; Mariannę, Józefa Stasiak, Stanisława Staniszewskiego, Albina Drabińskiego, Jerzego Kuśmierczyka, Zbigniewa Kotkowskiego, Emilię Król, Marię, Adama Kuśmierczyków, Mariannę, Jana Drabińskich; Annę, Aleksandra, Basię, Romualda Kun, Janinę, Krystynę, Filipa Bagińskich, zm z rodz. Klimczaków, Błaszczyków, Sochockich, Halinę, Alinę;  Michała, Stanisława, Jana, Marię, Genowefę Wojnarowskich, Stanisława, Zofię, Bronisława Dziedzińskich, Kazimierza, Franciszka, Artura Szczecińskich; Irenę, Jana, Eugeniusza, Zofię, Helenę, Stanisławę, Franciszka, Jadwigę, Zofię, Piotra, Bogusława, Annę, Wacława, Marię, Stanisława, Józefę, Czesława, Felicjanę, Marka, Władysława, Alojzego, Stefanię, Dusze w czyśćcu cierpiące, Helenę, Wiesławę, Antoniego Zarembskich, Remigiusza Moraczewskiego, Antoninę Kałczak, Lucynę Anders, Ewę, Adama Gontarczyk, Włodzimierza Przybyłę, Helenę Pietraszek, Feliksa Małkiewicza, Jana, Henryka Pietraszek, Rajmunda Koseskiego, Zbigniewa Klawendera, Wiesławę Konopską-Klawender, Edwarda Sokołowskiego, Irenę Osuchowską, Izabelę-Marię Sokołowską, Melanię, Bronisława Sztenc, Helenę Szafrańską; Wacława, Mariannę, Lucjana Żabińskich, Helenę, Władysława Mikołajczyków; ks. Józef Kelner, Stanisław Skszyński; Janinę, Jana Smolińskich, Mariannę, Bronisława Wójcik; Katarzynę, Wiktorię, Antoniego, Stefana, Juliana, Edwarda, Mieczysława; Annę, Cecylię, Teodora Leszczyńskich, Aleksandrę, Edmunda Szymoników, Józefę, Danielę, Pawła, Stanisława Kuleszów, Marię Skowrońską; Felicję, Irenę, Janinę, Zygmunta z rodz. Żuk, Bronisławę, Otylię, Józefa, Zygmunta Baranowskich, Helenę, Wiesławę, Stanisława Zygmunta Gołębiewskich, Alinę, Wandę, Irenę, Stanisława, Janusza, Bolesława z rodz. Czmoch, Zofię, Wojciecha Kropaczewskich, Halinę, Leona Malinowskich, Janinę, Joannę, Jerzego Malinowskich, Danutę, Tadeusza Romańczyk, Irenę, Jana Krawczyk; Wiktorię, Leokadię, Mariannę, Wincentego, Marię zm z ich rodz; Adelę, Walentego, Władysławę, Michała Hołysz, Katarzynę, Juliana Tatysiak, Jadwigę, Stanisława Szykuła; Annę Gąsiorowską, Mieczysława Karolaka, Franciszka Litwe, zm z rodz. Prościńskich, Gąsiorowskich, Karolaków, Litwów; Tadeusza, Kazimierę Świętochowskich, Zofię Kruszewską, Zbigniewa, Aleksandra, Józefę Galas, Ryszarda Muras, Alicję Świderską; zm z rodz. Tofilskich, Porębskich, Czechaków, Zielskich, Nowaków, Kwaśniewskich, Gorgolów, Czenczerów, Kruskiewiczów, Neweckich; zm z rodz. Mańko, Marcinkowskich, Porębskich; Artura, Janinę, Bogdana, Jana, Janinę, Władysławę, Jerzego, Michalinę, Zbigniewa, Janinę, Barbarę, Annę, Rudolfa, Helenę, Teodora, Krystynę, Józefa, Helenę, Rudolfa, Małgorzatę, Annę, Stanisława, Wiktora, Elżbietę, Izoldę, Tadeusza, Krzysztofa, Leszka, ks, Stefana Gwiazdowskiego, ks. prof. Jerzego Syryjczyka, Józefa, Marię, Andrzeja; Jadwigę, Antoniego Żukowskich, Antoninę, Marcelego, Henryka, Jerzego Janasiewicz, zm z rodz. Żukowskich, Domańskich, Irenę, Henryka, Andrzeja Rogalińskich, rodz. Kruszyńskich, Krystynę, Władysława Milerskich, Bogumiłę Krajnik, o. Bogumiła Pikusa, Krystynę Boczkowską; zm z rodz. Wróbel: Zbigniewa, Władysławę, Kazimierza, Ryszarda, Teresę, zm z rodz. Kałan: Anielę, Bronisławę, Władysława, Ryszarda; Józefa, Krystynę Gołębiowskich; Piotra Hajdo, Stefanię, Marka Słowik, Zygmunta Tarapata; Irenę, Zbigniewa Chodnikiewicz, Bronisława, Ryszarda Rycombel, Wandę Mieszkowską, Franciszkę Rafalską, Jerzego, Ryszarda Zięba, zm z rodz. Chodnikiewiczów, Rycombli, Rafalskich, Ziębów, Reków, Staszałków; zm z rodz. Osińskich, Minorów, Kasprzaków, Boernerów, Kowieskich, Genowefę Chądzyńską, Annę Kobuszewską, Jadwigę, Mariana, Danutę, Teresę; Józefę, Leokadię Brzezińską, Lucjana Brzezińskiego, Jędrzeja Rękawek, Grażynę Wojak, Mariannę Zaczkowską, Bronisława Wielanda, Leokadię Kosecką, Genowefę Zaczkowską; Janinę, Mariana Frąk, Michalinę Lalak, zm z rodz. Frąków, Lalaków, Stanisława Szymańskiego, zm. z rodz. Kujawów, Jerzego Skonieckiego, Michała Chaber, Wiesława Tarnogórskiego; Jadwigę, Mariana, Antoniego Kurowskich, Mariana Glińskiego, Annę, Stanisława, zm z rodz. Glińskich, Jadwigę, Stefana Kubiak, zm z rodz. Kurowskich, Barbarę Martynowską, Wiesławę Tomkiewicz, Franciszka, Mariannę, Tadeusza, Marię, Zdzisława, Annę Wnorowskich, Jadwigę, Zdzisława Braun, Alicję Bugaj; Jana, Leona, Janinę, Adelę, Franciszka, Michała, Leokadię, Edwarda, Sabinę, Ewelinę; Ryszarda Pokorskiego, Małgorzatę, Franciszka Kisiel, Zdzisława Pieńkowskego; Mariannę, Stanisława Miłosz, Stefanię, Józefa Reda, Teodorę Nowaczyk, Lucjan, Henryk Reda, Halina Urbanek, Alicja Szlendak, Euzebiusz Malanowski, Stanisławę, Zygmunta Cuprzyńskich, Agnieszkę Cuprzyńską, Teresę Bronisława Kerl, Bogumiłę Stasiak, Arkadiusza Protasiuka, Roberta Grzywne, Jacka Banaszczyka, Annę Czajkę; Michała Ochockiego, Lucjana, Joannę Fabianiak, Annę Kowalską, Andrzeja, Fabianiaka, Elżbietę Kaszuba, Bożenę Gale, Stanisława Sałacińskiego, Helenę Fabianiak;

 

WTOREK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE śp:

Piotra GLEBY, Teofilii, Stanisława z rodz. GLEBÓW, Leokadii, Stanisława SZMIGLÓW, z rodz. SZMIGLÓW i JAKSINÓW, Eugeniusza KRSZYNY, Michała, Janusza, Zbigniewa PIOTROWSKICH, Ewy DZICZEK, Henryka RACZYŃSKIEGO Adama GROMADOWSKIEGO, Sławomira SKRZYPKA, Stanisława JACHACEGO, Anny BAŁUKA, Anny ŁUKASIK, Janiny i Józefa STRYCHAREK; Wiesławy, Heleny, Antoniego ZAREMBSKICH; z rodz. GOLBÓW, JEZNACHÓW, GRZESZCZYKÓW, SOSNOWIKÓW; Anny, Pawła, Genowefy, Mieczysława, Janiny, Stanisława, Andrzeja, Józefy, Antoniny, Bazylego, Michała, Anny, Weroniki, Maksyma, Heleny, Grzegorza; Jadwigi i Lucjana SZREJTER, Janusza, Tadeusza SZREJTER, Janiny i Henryka GŁOWNIKOWSKICH, Elżbiety PASZKOWSKIEJ, Klary i Leona, Wacława SZREJTER, Karola HEYN; Czesława, Michaliny, Jana, Magdaleny, Anny GODLEWSKICH, Piotra, Genowefy, Stanisława, Józefa, Franciszki DZIECIĄTKO, Aleksandra, Stefanii, Felicji PIETRAKÓW, Haliny POBEREŻNEJ; Mirosława MOMOT, Adama WEREDA, Czesławy KARSKIEJ, Grażyny MATUSIK, Tadeusza LASKOWSKIEGO; Józefa, Stanisławy, Zbigniewa OSIŃSKICH, Hanny BUŁKA, Józefa, Władysławy, Zygmunta KARLIŃSKICH, Hanny WŁODARCZYK; Marii, Andrzeja Kazimierza MALINOWSKICH, Zofii, Kazimierza, Mariana CZMOCH, Janiny MALINOWSKIEJ; Krzysztofa, Antoniego, rodziców Heleny i Bogdana, teściów Haliny i Stanisława; Józefa i Grażyny KLEWIADO, Czesławy, Julianny, Janiny, Cecylii, Ignacego KRAWCZYŃSKICH, Jadwigi, Józefa KLEWIADO, Anny, Władysława ROMAŃSKICH, Henryka i Reginy KNIAHNICKICH; Józefa, Heleny, Aleksandra, Stanisławy, Mariana, Heleny, Anny, Zofii; Mirosławy, Tadeusza KRÓLIKOWSKICH, Krystyny, Winicjusza CZECHOWSKICH; Mariana, Jana i Antoniny ZUBRZYCKICH, Zofii i Wincentego KOSAKOWSKICH, Sylwestra i Bronisławy MOŁSÓW, Julii ZIEMNIEWICZ, z rodz. RATKOWSKICH, RUTKOWSKICH, DOBROWOLSKICH, Władysławy MAKSYM, Marii RENNERT; Ryszarda, Heleny, Irminy, Jana CYBULSKICH, Marii, Gustawa, zofii, Lecha, Zbigniewa MACKIEWICZÓW; z rodz. CHRZANOWSKICH, GOŁASZEWSKICH, Włodzimierza, Tadeusza, Heleny, Edmunda, Jana i Teresy z synem, Zofii, Anny, Romana, Edwarda, Andrzeja, Roberta, Józefa, Edwarda i Stanisławy; Jerzego, Bronisławy, Mieczysława SKOWRONKÓW, Natalii, Józefa, Doroty CYLWIKÓW; Hieronima, Eugeniusza, Apolonii KREKORA, Sławomira, Marii KOŚLA; Anny BOKWA, Wacława ŁUKASZUK, Czesława BOKWA; Alfreda, Ireny CZEKATOWSKICH, Mirosława GENDERA; z rodz. KRĘCICKICH, KRUPÓW, KWAŚNIEWSKICH, CZENCZERÓW, ROCHÓW, PANECKICH, ks. Andrzeja PIKULSKIEGO, ks. Jerzego SYRYJCZYKA; z rodz. CIESIELSKICH, ZIELIŃSKICH, WINIARCZYKÓW, ŁUKOMSKICH, WOJCIECHOWSKICH, BOŁBOTÓW, ŁUKASIEWICZÓW, MISZTALÓW; Władysława HAŁUCHA, Jana WOJNOWSKIEGO, BABIK, Genowefę i Jana ROKICKICH, Henryka MOKREGO, Tadeusza GROCHOWSKIEGO, Teresę PIĄTEK, Bolesława RODZIEWICZA; Tadeusza, Jadwigi, Amelii, Ireny, Natalii, Dominika MACIESZA, Antoniny WYTRZYSZCZEWSKIEJ, Zygmunta RADECKIEGO; Wandy, Władysława, Jakuba, Stanisławy GETNER, Józefy, Władysława, Henryki, Marii, Franciszka, Wincentego, Tadeusza, Stanisława, Władysława TURCZYK, Anieli, Stanisława PORCZYK, Józefy, Adama, Marii, Józefa KOŁODZIEJCZYK, Michała SMOLNICKIEGO; Krystyny, Henryka, Marianny, Zofii, Władysława, Władysława GŁUSZEK, Jadwigi, Piotra BŁAUT, Zofii, Piotra CZYŻAK, Marianny, Piotra JĘDRAJCZYK, Marianny, Stanisława GÓRAK, Marianny, Jana BIERNAT, Juliana SZUMIN, Elżbiety DOMAŃSKIEJ, Tadeusza KMIECIK; Stanisławy, Piotra, Alfreda, Jana, Witolda PIEŃKOWSKICH, Józefy, Stanisława, Leonarda, Patryka KOZŁOWSKICH, z rodz. PIEŃKOWSKICH i KOZŁOWSKICH, Jana, Krystyny, Zofii, Sławomira KLONOWSKICH, Haliny WALENDZIK, Cecylii KRYNICKIEJ, Stanisławy WRÓBLEWSKIEJ, Teresy SZCZUDLIŃSKIEJ, Elżbiety SOSNOWSKIEJ, Anny BAŁUKA, Marzeny SITEK; Rozalii i Bronisława ROBAK, Rozalii, Grzegorza, Franciszki HEWIAK, Julii i Piotra KIEPURA, Teresy KRUSZEWSKIEJ; Zofii, Szczepana, Anny, Michała, Wojciecha GERUS, Anny, Kazimierza MAZIAK, Stanisława KRZYWORZYCKIEGO; Jadwigi i Józefa GIELATA; Kazimierza, Eugeniusza, Henryka, Reginy, Jadwigi, Stefani, Stanisława, z rodz. MALICKICH, Adeli, Antoniego, Jadwigi, Bolesława, Lucjana, Henryki, ks. Bronisława, z rodz. TAŁASZKIEWICZÓW, Marianny, Władysława, Anny, Zofii, Zofii, Jana, Stanisława z rodz. JANIAKÓW; Kazimiery, Emilii, Józefy, Jana, Wiesława, Piotra, Antoniego, z rodz. UGNIEWSKICH, Stanisława, Józefy, Józefa PÓŁTORAK, Wiktorii, Marii, Celiny, Leona, Tadeusza, z rodz. ŚWIDERKÓW, Krystyny SOSNOWSKIEJ; z rodz. PECZONKA; z rodz. BŁAŻEJEWICZÓW, BZIKOTÓW, MACIEJCZYKÓW, KALINOWSKICH; Tadeusza, Genowefy, Romana, Stanisława, Teresy, Wacława, Anieli, Marii, Niny, Ryszarda, Melanii, Stanisława, Wandy, Hanny, Julii, Romana, Narcyzy, Henryka, Zofii, Marii, Henryka, Zdzisława, Janiny, Witolda, Juli, Stanisława, Ludwiki, Piotra, Kazimiery, Aleksandra, Jadwigi, Kazimierza; Krystyny, Bolesława, Stefana, Jana, Heleny, Stanisławy, Kazimierza; Zygmunta OGRODNICZAKA, Janiny, Lucjana KOSZYKOWSKICH, Stanisława, Marii, Danuty, Janusza LINEK, z rodz. LINKÓW, OGRODNICZAKÓW, KOSZYKOWSKICH; Józefa MIKLUS, Heleny, Jerzego, Józefa MICHALSKICH, Rozalii MIKLUS, z rodz. MICHALSKICH, MIKLUSÓW, MACKÓW, Teresy i wszystkich zmarłych dzieci; Jadwigi, Piotra, Antoniny, Tadeusza; Danuty, Zygmunta, Grzegorza, Piotra SANIGÓRSKICH, Antoniego, Reginy ZDUŃCZYK, Aleksandra, Ireny, Krystyny GARNCARZ; Janusza, Anny, Czesława PROKOPCZYK, Janiny, Czesława SAWICKICH, Stefana MAJOROWSKIEGO, Hanny, Aleksandra BADURZYŃSKICH, Waldemara, Jarosława PROKOPCZYKÓW, Józefa, Franciszki SAWICKICH; Krystyny, Haliny, Stefana, Marii, Stefana, Władysława, Antoniny, Mikołaja, Ireny, Stanisława, Łucji, Marka, Stefani, Bronisława; Stanisława, Scholastyki, Stefana, Henryka, Heleny, Józefa, Andrzeja, Katarzyny CUPIAK; Józefa i Elżbiety KOWALEWSKICH, Joanny i Ireneusza WIESZCZYCKICH; Stefana, Stefani, Mieczysława, Stanisława ŚWISTAK; Anny i Jana NOWAK; Mariana MALARZ, Jana WOŹNIAKA, Wiesławy ŚWIECHOWSKIEJ; Bożeny, Wacława, Andrzeja, Zofii KUS, Barbary DOMAGAŁA, ks. Stanisława KUŚ, ks. Leonarda OSTROWSKIEGO; Marii, Władysława, Józefa NIEDZIELSKICH; Marianny, Franciszka, Mieczysława, Anny FLORCZYKÓW, Ryszarda POTULICKIEGO; Henryka i Leszka TRUSZKOWSKIEGO, Czesław i Sławomir KAMELA; Mirosława KOTARSKIEGO; Genowefy, Bronisława, Stanisława KARASIŃSKICH, Czesławy, Teofila GÓRSKICH, Agnieszki MIELCAREK; Balbiny i Jana BOKWA; Marianny, Michała, Zofii, Leona, Heleny, Floriana, Władysława, Stanisława Łucji, Ireny z rodz. WOJCIECHOWSKICH; z rodz. GROMADOWSKICH, JACKIEWICZÓW, JÓŹWIK; Wincentego CHODASIEWICZA, Marii i Stanisława ŻARSKICH, Bolesława i Konstancji CHODASIEWICZÓW, Haliny i Adama KRASNOBORSKICH, Teresy i Edwarda RUSZKOWSKICH; Zofii, Stanisława, Józefy i Piotra SADŁOWSKICH, Henryka, Stanisława, Anieli WITAKÓW, Bolesława, Heleny MOŃKÓW, Marcina, Czesławy KOTULÓW, Anieli, Józefa KONKOLÓW, Antoniny, Bronisława i ich dzieci; rodziców: Antoniego i Władysławy, z rodz. ANDRZEJAK i ŁUCZYWEK, Antoniego NOWACZYKA; Donaty i Tadeusza JANKOWSKICH, Wiktorii i Ignacego ŚCISŁOWSKICH, Eugenii, Bogusława, Mariana SKRZYPCZYŃSKICH; Stefana, Józefy, Józefy, Jerzego KIEŁBOWSKICH, Józefa, Wiesława, Władysława, Jadwigi MRÓZ, Krystyny RYPIŃSKIEJ, Barbary, Józefa, Haliny, Bogdana, Andrzeja, Piotra KASZA, Alicji i Ryszarda NOWICKICH, Zuzanny, Tadeusza, Danuty OZIEMKIEWICZÓW; Stanisławy i Mieczysława CZYZ, Ireny i Michała TARNOGRODZKICH, Józefy i Michała KOZAR, Kazimiery i Józefa CHĘCIŃSKICH, Andrzeja TARNOGRODZKIEGO, z rodz. MUCHOWSKICH, Maliny RZĘSOWSKIEJ, Barbary i Macieja STOJEWSKICH; Bolesława SOBIERAJSKIEGO i jego rodziców, z rodz. IDCZAKÓW i GROMADZKICH; Józefa i Janiny SZYDEK, Zygmunta RADWAŃSIEGO, Felicji TEWEL-BARTCZAK, Lucjana FLUDERSKIEGO, Władysława BARTCZAKA, Maurycego TEWEL, Genowefy FLUDERSKIEJ; Marianny, Ryszarda, Zofii, Władysława, Emilii; Zygmunta, Heleny, Stefana, Teodozji, Karola, Marii, Teodora; Celiny JAKÓBIAK, Haliny, Roberta NOWAK, Marii SZYMAŃSKIEJ, Eugeniusza BOJANOWSKIEGO, z rodz. KOSIANOWSKICH, Natalii ŚLADOWSKIEJ, Władysława NOWAK, Eugenii ZWOLEŃSKIEJ; Mariany JABŁOŃSKIEJ, z rodz. JABŁOŃSKICH, TRACZYKÓW, BOGULAKÓW, Roberta i Rafała ŁADYŃSKICH, Waldemara HUBCZYK; Władysławy, Antoniego, Aleksandra, Sabiny, Mieczysława, Aleksego, Krzysztofa, Jana; Walerii, Ludwiki, Ludwika, Józefa DEMBIŃSKICH, Marii, Adolfa RUTYNÓW, Elżbiety MAJEROWICZ, z rodz. RUTYNÓW, PIETREWICZ, Stanisławy BIELAWSKIEJ; ks. prał. Zdzisława PESZKOWSKIEGO, Józefy, Jana, Stanisławy, Ireny, Stefanii, Zdzisława, Janusza z rodz. SZYMOŃSKICH, Marii, Jana, Józefa, Anieli, Tomasza, Franciszka, Józi, Władysława, Zofii, Waldemara z rodz. GUTKOWSKICH, Marty i Jana z rodz. JANUSZEWSKICH, Teresy i Antoniego z rodz. ĆWIERTNIÓW; Marianny, Michała, Jana DUDEK, z rodz. DUDKÓW, Adolfa, Natalii, Franciszka BRONIKOWSKICH, Sławomira WASZCZAK; Henryka JASTRZĘBSKIEGO „Zbych”, Tadeusza NARKIEWICZA „Ciemny”, Jana SKOWROŃSKIEGO „Cygan”, Bolesława OLSIŃSKIEGO „Pająk”; Kazimiery i Czesława BINIAK, Waldemara; Janiny i Jana DUKATA, Eugenii, Marianny, Antoniego, Stanisława, Czesława, Ireneusza, Marianny CHOIŃSKICH, Bożeny, Bolesławy, Franciszka, Honoraty, Zygmunta GRĄDZKICH, Jana, Kazimierza, Ireny GRODZKICH, Heleny, Marty, Anny, Ady, Anny, Janiny KULESZA; st. ułana Aleksandra ŻAK, Reginy KALINOWSKIEJ, Elżbiety PAPLIŃSKIEJ, Bogdana, LILA, Jerzego KAPELEWSKIEGO, Lecha SOLARZA, Jacka CZERMIŃSKIEGO, Albina MALISZEWSKIEGO, Marianny, Anny i Jana DUKATA, Małgorzaty, Franciszka ŻAK; Adeli i Kazimierza WNUK, z rodz. KIERZKOWSKICH, WNUKÓW, Danuty BODNAR, ks. Jana SZOPIŃSKIEGO, Ewy ZIEMSKIEJ, Iwony OSTAPKOWICZ; Michała, Aleksandra, Eugeniusza, Barbary, Wolfa i Lubow, Pauliny i z rodz. KOHANE, TIZIENKO i TCZENKO, Janusza, Bogdana, Zbigniewa, Kazimiery, Jana z rodz. DOMAŃSKICH i PARULSKICH, ks. Remigiusza ZIMAKA i jego rodziców, Izabeli NOWAK, ks. Krzysztofa GRUCZYŃSKIEGO, Józefa FEINERA, Dawida, o. Daniela, Genowefy WYSOCKIEJ, ks. Jerzego SYRYJCZYKA, Andrzeja BERNACIAKA, o. Feliksa FOLEJEWSKIEGO, Anny, Józefa, Tadeusza, Stefana, Zygfryda, Edmunda, Edwarda, Piotra, Józefy, Włodzimierza, Krystiana, Zenona, z rodz. SROCZYŃSKICH, GIERA, CZARNYCH, Apoloni, Franciszka, Piotra z rodz. WĘCŁAWKÓW, Czesławy i Jana DOLECKICH, Marii i Zygmunta ŚMIAŁOWSKICH, Leszka ROSIŃSKIEGO, Jana JAKUTOWICZA; Franciszka, Stefanii, Jana, Bronisławy, Bogumiła, Wacława, Anny, Janiny, Kamila, Marii, Jacka, Tadeusza, Czesława, Marka, Marii, z rodz. JĘCEK; Stanisława i Janiny TABOR, Wacława i Zofii CZERWIŃSKIEJ, Mariana TABOR; z rodz. PATREJKO, SANAJKO, KARAŚ, KASPRZYK, HOŁUB, KONIECKO, ŻUKOWSKICH, NOWIKOWSKICH; Eriki, Wiktora, Barbary, Antoniego, Andrzeja CHOROSZCZYŃSKICH, Ireny, Franciszka, Maryli KROGULSKICH; Józefa GRUDZIŃSKIEGO, Jana, Wincentego MALEC, Jana, Tadeusza, Janiny, Stanisława, Marcina GARBATYCH; Walerii i Konstantego BURAKIEWICZÓW, siostry Klementyny, Otylii i Wacława RUDNICKICH; Czesławy, Kazimierza, Lucjana RUDNICKICH; Wojciecha, Elżbiety, Zofii, Ireneusza, Marii, Ignacego, Jadwigi, Wacława, Wandy, Konstantego, Lecha, Pelagii, Henryka, Stanisława; Feliksy i Stefana MOŹDŻIANEK, Ireny, Janiny, Heleny, Leona FRESZEL; Bernarda BEDNARSKIEGO, Danuty i Tadeusza KOWALCZYK, Janiny, Leontyny, Franciszka, Teresy MAZURKIEWICZ, Anny SZELĄGOWSKIEJ; mjr Włodzimierza PASZKIENNA, jego matki Franciszki, Antoniego, Franciszki, Józefa, Rozalii, Józefa, Antoniny, Stefana; Janiny, Józefa, Stefana; męża Ryszarda ŻYCKIEGO i jego rodziców, z rodz. BANIASÓW, Jacka i dusze z jego rodziny;

 

 

 

ŚRODA

 

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY ZMARŁYCH śp:

Jerzego, Leokadię Natkaniec, Marię, Władysława Natkaniec, Marię, Janinę Natkaniec, Karolinę, Ferdynanda Wilga, Krystynę Stanisława Pilch, Kazimierę, Stanisława Kocańda, Krystynę, Irenę Kocańda, Janinę, Felicjana Truchan; Helenę, Kazimierza Kocańda, zm z rodz. Tabińskich, Grażynę, Eugeniusza Ryba, Zbigniewa Siemieńskiego, Marię Lenar, Krystynę Kwaśnicką, Stefana Klimowicza, Jana Koniuszy, Barbarę, Witolda Szablewskich, Izabelę, Janusza Jaworskich; Henryka, Stanisławę, Franciszka, Stanisławę, Piotra, Helenę, Bolesława, Wandę, Eugeniusza, Stefanię oraz zm z rodz. Raczyńskich, Teklę, Franciszka, Jana, Stanisława oraz zm z rodz. Derleckich, Teresę, Eugeniusza Olearczuków, Mariannę, Stefana Szczepańskich, Józefę, Feliksa oraz zm z rodz. Pawelców, Jadwigę, Henryka oraz zm z rodz. Kopszaków, Piotra Glebę, Adama Gromadowskiego, Sławomira Skrzypka, Stanisława Jachacego, Matę Pietrak, Annę Bałuka, Michała Ochockiego, Janinę, Stefana, Bogdana Peciaków, Jacka Sobczyka, Jadwigę, Kazimierza Sienkiewiczów, Leszka Molskiego, Helenę Papińską i jej męża, Barbarę Starościak, ks. Remigiusza Zimaka, ks. Krzysztofa Gruczyńskiego, ks. Bolesława Spychałę, ks. Franciszka Łysuńca, ks. Jerzego Syryjczyka, ks. Jana Kaczkowskiego, ks. kard Franciszka Macharskiego, Wojciecha, Remigiusza Masiukiewiczów, Hannę Ferens, Marię, Stanisława Żychowskich, Józefa Meszarosa, Janusza Szajewskiego, Zofię Włodarczyk, Wandę Warda, Ewę Ćećetka-Cymerman, Bożenę Skalińską, Helenę Reszka, Danutę Szaflarską, zm sąsiadów, poległych w obronie Ojczyzny, Żołnierzy Wyklętych, Dusze w czyśćcu cierpiące; Bronisławę, Władysława Walkowiaków, Piotra Gosławskiego, Józefa Koszal, Bronisławę, Kazimierza, Jerzego, Agnieszkę Gosławskich, Leokadię, Ludwika Maciejewskich, Annę, Zygmunta Kasznia, Stefana Czaińskiego, Zofię, Kazimierza Kościecha, Józefa, Genowefę Bacherowicz, Marcelego, Zenona, Weronikę Koszal, Rozalię, Wojciecha Pawlaków, Antoniego, Kamilę Patrzykąt, Annę Choińską, Dariusza Wąchnickiego, Romana Piaskowskiego, ks. Stefana Smarzyńskiego, Marię Ganowicz, Stanisławę, Barbarę Grzelczak, Wandę Ciesielską, Katarzynę, Tadeusza Mętalewiczów, Leszka Skulskiego, Ewę Gontarczyk; Zofię Dziadek, Władysława Kudronia, Marię, Franciszka Kasprzyk; Mikołaja, Kamila, Zofię, Tadeusza, Władysława, Eugeniusza, Dawida, Edmunda; Mieczysława, Krzysztofa Dąbkowskich; zm rodziców Aleksandrę, Tomasza Zaborowskich, zm rodziców Marie, Juliana Mesjaszów; za brata Janusza Mesjasza, siostrę Lucynę Zaborowską, szwagra Mieczysława Biczaka, sanitariuszkę Powstania Warszawskiego Jadwigę Janowską; Bronisławę, Aleksego, Bogumiła, Jerzego, Krystynę, Aleksandrę Szafranków, Józefę, Feliksa Zarębskich, Stanisława, Zofię, Stanisława, Stanisławę Jagła, Marię, Marcina Gołda z dziećmi i ich rodzinami; Stanisława Jachacego, Sławomira, Skrzypka, Stefanię, Piotra Jachacy, Aleksandra, Irenę, Henryka, Jana Kostrzębskich, Antoninę, Piotra Polak, Józefę, Emilię Czubkowską, Jadwigę, Roberta Grejner, Elżbietę Kurasiewicz; Jadwigę Pyzę, Stanisławę Tkaczyk, Michałe, Jana Gontarz, Annę Gontarz, zm z rodz. Kuków, Pyzów, Zdzisława, Jana Tkaczyk; Klementynę, Franciszka, Henrykę Badur, Lubomirę, Zbigniewa Różyckich, Gustawę Rzeczycką; zm z rodz. Adamczyków, Bacińskich, Kołodziejczaków; Kazimierza, Apolonię, Leona Poreda, zm z rodz. Poredów, Anielę, Franciszka Król, zm z rodz. Królów; Franciszka, Józefę, Zygmunta, Jana, Augustyna, Stanisława z rodz Sopata, Marcelę, Michała, Józefa, Anielę, Jana, Marię zm z rodz. Kuneckich, Henryka zm z rodz. Żurek, Zbigniewa zm z rodz. Kubasiewiczów, Jana zm z rodz. Jamrozowiczów, Andrzeja zm z rodz. Osuchowskich, ks prałata Władysława Duszę; Henryka, Antoninę, Aleksandra, Antoninę, Janinę, Eugeniusza, Krystynę, Kazimierza, Zofię, Zenona, Marię, Jerzego, Olka Cianciara, Irenę zm z rodz. Szejnów, Apolonię, Franciszka, Jana, Wacława, Stefana, Stanisławę Nąckiewicz, Henryka, Aleksandrę Juraszek, Aleksandrę Huras, Zofię, Stanisława, Marię, Bronisława, Marię, Tadeusza, Helenę Bolesława, Marie, Franciszka, Jerzego, Edwarda Budyta, Czesławę Urbańską, Marię, Franciszka, Helenę, Edmunda, Antoniego, Krzysztofa Małeckich, Michalinę, Wojciecha Bilskich, Janinę Zalewską, Jadwigę, Andrzeja Sałek, Mieczysława, Janusza Kociszewskich, Helenę, Aleksandra Fabrykowskich, Helenę, Wacława Tomaszewicz, Barbarę, Hieronima Czekała, Teresę Bytniewską, Józefę Wyganowską, Barbarę Wojno, Antoninę, Antoniego Kociszewskich, Hannę Tucholską, Stanisława Gołębiowskiego, Zofię, Stanisława Półtorak, Bogumiłę Kędziorek, Elżbietę Braun, Elżbietę, Jana Bijak, Hannę Kowalską, Bohdana Koch, Waldemara Kisielińskiego, Bogdana Chmielewskiego, Janusza zm z rodz. Zarembów, Henryka Chmielewskiego, Krzysztofa Szumskiego, Dariusza, Annę Nalichowską, za Duszę w czyśćcu cierpiące, za wszystkich poległych w wojnach; Emilię, Stefana, Mariusza, Emilię, Teresę, Krystynę, Wandę, Antoninę, Michała, Krystynę, Agnieszkę, Antosia, Jana, Barbarę, Jadwigę, Stanisława, Karolinę, Helenę, Jadwigę, Antoniego, Zofię, Jana, Mariannę, Józefę, Leokadię, Władysława, Teresę, Wincentego, Irenę, Juliana, Jadwigę, Ewę, Jana, ks. Kazimierza, ks. Jerzego, Mariana, Stanisława; Adama Jasińskiego, Walentynę, Stanisława, Ryszarda Golian, Józefę, Czesława Jachna, Teofila, Annę Dąbrowskich, zm z rodz. Sztyborów; Arkadiusza, Alinę Czuba, Stanisława, Bronisławę, Siemieniewicz, Eugeniusza, Janinę Struzik, Stanisława Szczęsnego, Marię Sawicką, Rafała, Ewę, Stefana Pechcińskich, Stanisławę Czuba, Helenę Pachowską; zm z rodz. Haczkowskich, Rejman, zm z rodz. Majewskich, Kancerskich, Andrzeja Kowalskiego, Iwonę Sidoruk, Elżbietę Grzechnik, Marka Kulkę, Jerzego Kuśmierczyka, Władysławę Sęczykowską, Józefa, Czesława Boye, Jerzego, Wandę Berek, Tadeusza, Krystynę Polak, Tadeusza Rejmana; zm z rodz, Szkodów, zm z rodz, Białowąsów; Jana, Mariannę, Józefa Sawickich, Marię, Teofila, Wiktora Radzikowskich; Barbarę, Aleksandrę, Jana, Władysława z rodz Świderskich, Władysławę, Janusza z rodz. Lewińskich, Antoninę, Jana z rodz. Kowalczyków; Kazimierza, Halinę, Jana, Helenę, Stanisława, Władysławę, Wacława, Anastazję, Bogdana, Agnieszkę; Janinę, Wincentego Stelmaszczyk, Helenę, Leona Janiszewiskich, Franciszka, Marka, Annę Jankowskich, Józefa, Apolonię, Aleksandra Stelmaszczyk; zm z rodz. Jabłąskich, Wisielewiczów; rodziców Antoniego, Józefę Rakowskich, Teodorę, Stefana Fabianowskich, zm z rodz. Fabianowskich, Zimnych, Rakowskich, Nowackich; Tomasza, Natalię Penconek, Bolesława, Helenę Zawłockich, Antoniego, Mariannę Zawłockich, Stanisława, Mariannę Zawłockich, Michała, Weronikę Drewniak; Janinę, Józefę, Jerzego, Jana Smolińskich, Apolonię Władysława, Jerzego Kryszczaków, Jerzego Milczarka; Zdzisławę, Jana Antoniego, Teresę Sanockich, Tadeusza, Kazimierza, Janinę Olearczyk, Aleksandrę, Jana Ostrowskich, Marię, Adolfa, Zygmunta, Marię, Włodzimierza Sameckich, zm z rodz. Filipczaków, Józefę, Konrada, Arnolda Tuttenhofer, ks. Jerzego Syryjczyka, Janinę, Ferdynanda Wójtowicz, Ewę Reut, Alicję Torecką, zm sąsiadów, zm w obronie Ojczyzny, Duszę w czyśćcu cierpiące; Grzegorza Turka, Zofię Dembińską, Barbarę Kużniarksą; Stanisławę, Franciszka, Mariannę, Stefana, Małgorzatę, Marka, Bronisława, Marię, Ignacego, Stanisławę, Mirosława, Anielę, Szczepana, Bogumiłę, Mieczysława; Marię, Piotra, Stanisława, Flisów, Marię, Andrzeja Migdałów, Barbarę, Andrzeja, Macieja Owczarczyków, Dariusza, Ewę Kawełuborskich, Jacka Świętosławskiego, Zofię, Romana Reinfuss; Mieczysława, Marię, Aleksandra Miś, Genowefę, Władysława Kurek; Helenę Starczewską, Janinę, Jerzego, Macieja Bokwa, Eugeniusza Brodowicza, Agatę Dutkiewicz, Józefę Antosik, Józefa, Jerzego Badzińskich; za Dusze zm pracow. Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego WAT; zm z rodz Patyrów: Henrykę, Ludwika, Zofię, Irenę, Józefa, Stanisława, zm z rodz, Herrbutów: Rozalię, Franciszka, Antoniego, Kazimierza, Jana, Tadeusza; Henryka Golińczaka; Irenę, Helenę, Amelię, Edwarda, Wacława, Józefa, Aleksandra, Mieczysława, Stachniaków, Ryszarda, Dominika, Katarzynę, Sabinę, Juliannę, Franciszka Odrzygoździów; Józefa Telegę, Józefa, Annę, Adama, Mariana, Zdzisława, Leona, Tadeusza Piaseckich, Michalinę, Jana, Kazimierza Zeman, Stanisławę, Jana, Jasia, Barbarę, Michała, Marię Telega, Karolinę Murawską, Michalinę Łuniewską, Krystynę Wyszyńską, Władysława, Andrzeja, Eleonorę, Franciszka, Wincentego, Mariana Obal, Stanisława, Julię, Zdzisława, Mieczysława, Władysława, Henryka Złotkowskich, Jadwigę, Mieczysława Nowak, Jerzego, Krystynę Banasiewicz, Jana Ludwika, Zofię, Stanisława Mróz, Teofila, Helenę, Bolesława, Franciszka, Feliksa, Franciszka Złotowskich, Janinę Olejarz, Marię Obal, Henrykę Wątrobę, Grzegorza Piotrowskiego, Stanisławę, Janinę Obal, Stanisława, Lucjana Grabowskich, Antoniego Makowskiego, Romualda Rajs; Bronisławę, Mariana, Sławomira Wieczorek, Helenę, Józefa Ptaszek, Bronisławę Szpetou, zm z rodz, Wieczorków, Ptaszków, Adelę, Mariana Borowieckich, Annę Lisiewicz, Ilonę, Łukasza Lipińskich, Dusze w czyśćcu cierpiące; Krzysztofa Woźniaka, Krystynę, Tadeusza Białowąs, Magdalenę Starale, Leokadię Batog; Julię, Józefa, Elżbietę, Aldonę, Zenona Gieniec, Michała, Józefę, Edwarda, Borowieckich, Kunegundę, Stefana, Czaplów, Ludiwkę, Jana Płachytków, Teresę, Jerzego Michalskich, Barbarę Kacik, Krystynę Kobel, za duszę zm kapłanów pracujących w naszej parafii i za Duszę w czyśćcu cierpiące;

 

CZWARTEK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE śp:

Papieży:

Pawła  VI,  Jana  Pawła  I

Kardynałów:

Adama  Sapiehę,  Augusta  Hlonda,  Aleksandra  Kakowskiego,  Stefana  Wyszyńskiego,  Józefa  Glempa.

Biskupów  Polowych:

Władysława  Bandurskiego,  Stanisława  Galla,  Józefa  Gawlinę,  Tadeusza  Płoskiego.

Biskupów  Warszawskich:

Wacława  Majewskiego,  Jerzego  Modzelewskiego,  Bronisława  Dąbrowskiego,  Władysława  Miziołka,  Zygmunta  Kraszewskiego.

Księży  Proboszczów  i  Księży  Kapelanów:

Remigiusza  Zimaka,  Bolesława  Spychałę,  Ryszarda  Śliwińskiego,  Henryka  Gocyłę,  Jerzego  Syryjczyka,  Tadeusza  Dłubacza,  Stanisława  Knapa,  Jerzego  Grzywacza,  Marka  Majora,  Dariusza  Strzelczyka,  Marka  Strzeleckiego,  Jana  Osińskiego,  Leszka  Mencel, Zbigniewa  Kłusek,  Henryka  Burzyńskiego,  Sławomira  Matusiaka,  Józefa  Kubickiego, i  za  wszystkich  zm.  kapłanów,  za  tych  którzy  oddali  swe  życie  za  Ojczyznę,  za  wszystkich  uczestników  walk  o  niepodległość  naszej  Ojczyzny,  za  poległych  i  ofiary  ostatnich  wojen,  powstań,  katastrof,  za  pomordowanych  w  obozach  i  miejscach  kaźni,  módlmy  się  za  wszystkich  zmarłych,  których  wiarę  jedynie  Bóg  znał  i  o  których  zawsze  Matka – Kościół  pamięta  w  modlitwie  a  szczególnie  za  zmarłych  świętej  pamięci: + Irenę  Stanisława  Stanisławę  Antoniego  Antoninę  Bolesława  Henryka  Romana  Franciszka  Wincentego  Zdzisława  oraz  wszystkich  zm.  z  rodziny  Zaleskich,  Władysława  Marka  Zofię  Jana  Arkadiusza  Józefa  Wacława  Hannę  oraz  wszystkich  zm.  z  rodziny  Bielickich,  Janinę  Szczepana  Ryszarda  Kowalewskich,  Marię  Mieczysława  Ryszarda  Edwarda  Genowefę  Żak,  Michała  Rajpolda,  Mariannę  Stanisława  Kozieł,  Marię  Czesława  Wichowskich,  Edwarda  Romana,  zm.  kapłanów  Henryka  Gocyła,  Ryszarda  Śliwińskiego,  Remigiusza  Zimaka,  Krzysztofa  Gruczyńskiego,  Jerzego  Syryjczyka,  Henryka  Eugeniusza  Władysławę  Kaczmarek,  Andrzeja  Mariannę  Olczak,  Antoniego  Zofię  Radziszewskich,  Józefa  Kuklewskiego,  Józefę  Walczak,  Tadeusza  Henryka  Helenę  Tomasza  Rudzińskich,  Ignacego  Jadwigę  Streibon,  Bogdana  Jadwigę  Sławińskich,  Leonarda  Wiktorię  Rudzińskich,  Edwarda  Antoniego  Józefę  Feliksiak, Andrzeja  Mariannę  Olczak,  Józefa  Okulskiego,  Andrzeja  Zygmunta  Krystynę  Orczyk Władysława  Gapys, Bronisława  Dziedzińskiego,  Zofię  Stanisława  Dziedzińskich,  Leona  Józefa  Władysławę  Firch,  zm.  z  rodz.  Kucharskich,  Józefa  Kosmala,  Franciszka  Artura  Szczecińskich,  Irenę  Chmurkowską,  Tadeusza  Brauna,  Piotra  Chełstowskiego,  Andrzeja  Hermel, Leona  Jankowskiego,  Stanisławę  Stanisława  Marcjannę  Wojciecha  Kowalskich,  Annę  Józefa  Kubiak,  Józefę  Bronisława  Zdzisława  Wiesława  Marię  Jana  Budzyńskich,  Cecylię  Malowańską,  Annę  Grabowską,  Henryka  Kaczmarka,  i  zm.  kapłanów  Remigiusza  Zimaka  Jerzego  Syryjczyka,  Jana  Marcjannę  Józefa  Wacławę  Andrzeja  Ryszarda  Jamrozików,  Piotra  Franciszkę  Stanisława  Józefa  Włodzimierza  Węgorków,  Franciszka  Irenę  Włoch,  Janinę  Zagórską,  Jana  Stasiaka,  Józefa  Grabowy,  Józefa  Balińskiego,  Grzegorza  Kapłaniaka,  Zbigniewa  Olbrachowskiego,  Annę  Marcina  Jana  Marię Jakuba  Czerwińskich,  Franciszka Tadeusza Marię  Ciesielskich,  Edmunda  Renatę  Iwonę  Stanisława  Leokadię  Kaczmarek, Mieczysławę  Trudę,  zm.  kapłanów  Jerzego  Syryjczyka,  Remigiusza  Zimaka,  bp.  Tadeusza  Płoskiego,  Romana  Stanisława  Marię  Niedzielów,  Kazimierza  Marię  Zbigniewa  Szczepaniaków,  Ks.  Kazimierza Szczepaniaka,  Stanisława  Zofię  Czuba,  oraz  zm.  z  rodz.  Szczepaniaków  Jakubowskich  Niedzielów,  Stanisława  Olgę  Leszczyńskich,  Arkadiusza  Araszkiewicz, Jerzego  Kudra,  Ryszard  Fornalik,  Wincentego  Ignacego  Magdalenę  Rybackich,  Jana  Mariannę  Wronka,  Józefa  Walerię Zbigniewa  Grodź,  Elżbietę  Jachimczyk,  Annę  Janusza  Biron,  Irenę  Jerzego  Wagner,  Magdalenę  Popławską,  Mariannę  Michała  Biniek,  Czesławę  Nowosielską,  Irenę  Jana  Ryszarda  Chaberek,  Marię  Stanisława  Władysława  Bergisz, Helenę  Feliksa Krzesińskich,  Marię Kazimierę  Stanisława  Ostrowskich,  Antoniego  Józefę  Fryderyka  Józefa  Joannę  Michała,  Jadwigę  Leona  Kleszcz,  Edwarda  Głęborys,  Marię  Michała  Iwaszko,  Marię  Piotra  Cianciarek,  Radosława  Trzcińskiego,  Annę  Stefanię  Józefa  Stanisława  Jana  Poręba, Władysławę  Suder,  Zbigniewa  Ludwikę  Hieronima  Kazimierza  Wierzchowskich,  Zofię  Mieczysława  Andrzeja  Irenę  Makarewiczów,  i  zm.  z  rodz.  Kulpa,  Józefa  Mariannę  Józefa  Genowefę  Edwarda  Janinę  Patejów,  Szymona  Katarzynę  Piechów,  Jana  Annę  Michała  Stanisławę  Kazimierza  Ludwika  Marię  Jękotów,  Ryszarda  Helenę Henryka  Elżbietę  Bliskich,  Stefana  Helenę  Stefana  Marylę  Barbarę  Marię  Zygmunta  Hannę  WojciechaDanutę  Teodora  Jakobsen,  Dariusza  Roberta  ZarembaStanisławę  Gapińską,  Jana  Olszewskiego,  Krystynę  Wojciecha  Kowalskich,  Kazimierza  Krystynę  Marka  Stanisławę  Aleksandra  Bucholc,  Stefanię  Adama  Zdzisława  Pytrus,  Leonarda  Wiesława  Stefana  Witolda,  Józefę  Barbarę  WitoldaHelenę  Wacława  Alinę  Kazimierza  Mariusza  Józefa  Wereszczyńskich,  Annę  Franciszka  Irenę  Teresę  Spasińskich,  Alicję  Jana  Florentynę  Adama  Mariannę  Feliksa Konstancję  Wincentego  Barbarę  Tadeusza  Kazimierę  Marię  Konrada  Barbarę  Ryszarda  Zofię  Wincentego  Wacława  Zofię  Jana  Wiktorię  Leona  Barbarę  Stanisława  Zbigniewa  Tadeusza, zm.  z  rodz.  Satkiewiczów  Rogowskich  Kłobukowskich  Rolskich  Kleczyńskich,  Czesławę  Helidora  Szczepskich,  Bożenę  Zdzisława  Żółtek,  i  zm.  z  rodz.  Sobczaków  Frąckowiak,  Andrzeja  Edmunda  Stefana  Mariannę  Bogusz,  Edwarda  Jerzego  Podonowskich,  Halinę  Edwarda  Rogowskich,  zm.  kapłanów  Jerzego  Syryjczyka  Henryka  Burzyńskiego, Krystynę  Weronikę  Bronisławę  Helenę  Dionizy,  Natalię  Tomasza  Penconek,  Stanisławę  Helenę  Janinę  Józefę  Bolesława  Zbigniewa  Albinę  Michała  Cezarego  Jankiewiczów,  Czesława  Kołodziejskiego  i  zm.  z  rodz.  Jankiewiczów  Kołodziejskich  Miecznikowskich,  Adama  Żabskiego,  Leszka  Walczaka  i  zm. z  rodz.  Sipowicz Kazimierę  Helenę  Augustyna  Zofię  Mieczysława  Henryk  Godek,  Romana  Szlochła,  Mariannę  Bolesława  Kłokowskich,  Jadwigę  Wacława  Janusza  Osieckich,  Marię  Józefa  Szkoda,  Zofię  Leopolda  Baczyńskich,  Jana  Osikowski,  Eugeniusza  Dybaś,  Stanisławę  Józefa  Anielę  Tadeusza  Karolinę  Franciszka  Janinę  Mariana  Bogdana  Dec,  o.  Leonard  Dec,  Honoratę  Józefa  Ficek,  Mirosławę  Tadeusza  Władysława  Koniecznych,  Marię  Józefa  Wiśniowskich,  Annę  Pytel,  Sławomira  Skrzypka,  Stanisława  Jachacy,  Bogdana  Lila,  Władysława  Marię  Józefa  Stanisława  Józefa  Słowik,  Annę  Tadeusza  Kapusta,  Teresę  Józefa  Krupa,  Anielę  Romana  Ochyra,  Stanisława  Pieczek,  Urszulę  Koder,  Stanisława  Nawojkę  Martynę  Stanisława  Ryszarda  Annę  Peliwo,  Kazimierza  Wandę  Zofię  Tymienieckich,  Marię  Henryka  Jędrasiak,  Teodorę  Nawrot,  Michała  Wandę  Zbigniewa  Płoszyńskich,  Marię  Waltera  Jadwigę  Ryszka,  Stanisławę  Włodzimierza  Zagrodzkich,  Katarzynę  Jana  Marię  Madej,  zm.  z  rodz.  Korzeniewskich  Madejów  Gąsiorków  Twardowskich  Misiaków,  Tadeusza  Antoniego  Anielę  Kołakowskich,  Jana  Janinę  Czesława  Jadwigę  Chrostowskich,  i  zm.  kapłanów  Bolesława  Remigiusza  Ryszarda,  Agnieszkę  Jana  Stanisławę  Leona  i  zm.  z  rodz. Kołodziejskich Waśkiewiczów,  zm.  kapłanów  Jerzego  Howańczaka  Stefana  Księżopolskiego Remigiusza  Zimaka,  Annę  Antoniego  Jędrzejek,  Rozalię  Marcina  Tadeusza  Bronisława  Tucznio,  Ludwikę  Jana  Repetowskich,  Tadeusza  Mariannę  Waligórskich,  Martę  Ludwika  Dominika  Czesławę  Grabowskich,  Romualda  Annę  Jadwigę  Wincentego  Rusak,  Jerzego  Kaczanowskiego,  Czesławę  Miksza,  Mariannę  Błażeja  Zenona  Apolonię  Zenona  Karola  Mariana  Marię  Jana  Edwarda  Jadwigę  Edwarda  i  zm.  z  rodz.  Szmitów  i  Stelmaszyńskich,  z rodz. Szczęsnowskich, Nowaków, Panowiczów, Henryka  Smoczyńskiego,  Zdzisława  Litwińskiego,  Sabinę  Policińską-Ułas,  Wandę  Szymona  Aleksandrę  Walentego  Marię  Ignacego  Mariannę,  Mieczysławę  Witolda  Zuzannę  Sylwestra  Stanisława  Eleonorę  Melanię  Stanisławę  Alojzego,  Janinę  Anatola  Henryka  Józefa  Szilder,  Józefa  Tadeusza  Emilię  Rotkiel,  Hannę  Lenart,  Annę  Ignacego  Pawła  Włodzimierza  Augustyńczyk,  Wiktorię  Stanisława  Kazimierę  Reginę  Kajm,  Elżbietę  Zygmunta  Godlewskich,  Janinę  Antoniego  Adamczyk,  Mariana  Krystynę  Genowefę  Marka  Helenę  Jana  Michalik,  Kazimierza  Rembiszewskiego,  Annę  Niewiadomską,  Władysławę  Kazimierza  Olesińskich,  Jacka  Jakubowskiego,  Zofię  Mariana  Tadeusza  Sarnowskich,  Franciszkę  Jerzego  Izdebskich,  Jadwigę  Czesława  Kacprzak,  Adelę  Jana  Franciszkę  Hieronima  Stefana  Jana,  Michała  Mariannę  Józefa  Sadzik,  Katarzynę  Józefa  Filipczak,  Marię  Kubiak,  Zofię  Mariana  Mizgier,  Katarzynę  Barbarę  Andrzeja  Wiesława  Irenę  Tomasza  Jadwigę  Gedroyć,  i  zm.  z  rodz.  Godlewskich  Wartołowskich,  Mariannę  Pieczonka,  Łucję  Wiesława  Świątek,  i  zm.  z  rodz.  Lewandowskich  Świątków  Rybak,  Hannę  Lubowiecka,  Sławomira  Kazimierza  Kolmas,  Jana  Mariannę  Stanisławę  Wincentego  Miłońskich,  Wiktora  Dominikę  Naziębło,  Izabelę  Mieczysława  Cecylię  Ignacego  Kornelię.  

PIĄTEK

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE śp:

 Eugenię  Mamzerowską,  i  zm.  z  rodz.  Ciupów  Mamzerowskich  Klejszmitów  Susfałów Halinę  Mieczysława  Jana  Tadeusza  Jabłońskich,  Wandę  Kazimierza  Kaczmarek,  Stefana  Antoninę  Stanisława  Annę  Repa,  Katarzynę  Józefa  Teklę  Kacpra  Burdziów,  Teresę  Toporska,  Krystynę  Ryszarda  Skoneczny,  Waldemara  Załęckiego,  Marię  Eugeniusza  Zapaśnik,  Zbigniewa  Józefa  Tadeusza  Helenę  Wandę  Zdulskich,  Dorotę  Krauze,  Zofię  Wilkosz,  Romana  Matysiaka,  Natalię  Stefana  Tadeusza  Janusza  Stanisława  Adama  Julię  Żurawskich,  Irenę  Bogumiłę  Dembińskich,  Marię  Eugeniusza  Bogusławę  Aurelię  Słodkowskich,  Annę  Majer,  Waleriana  Henryka  Józefę  Benkiel,  Wandę  Kubica,  Zbigniewa  Paszkiewicza,  Urszulę  Durską,  Kazimierę  Władysława  Sobocińskich,  Jana  Legowicza,  Henryka  Jankowskiego,  Mariana  Przełęckiego,  Andrzeja  Kasi,  Hansa  Bekera,  zm.  z  rodz.  Czosnowskich  Strojnowskich  Szabłowskich  Kijowskich  Kurzelewskich  Makowskich  Szczerbatków  Okuliczów  Olędzkich  Łowińskich  Zawistowskich  Poznańskich  Kubalskich  Baggiów  Cecetków  Czerkawskich,  zm.  kapłanów  Ryszard  Śliwiński  Remigiusz  Zimak  Jerzy  Syryjczyk  Bolesław  Spychała  Henryk  Gocyła,  bp  Tadeusz  Płoski,  Danutę  Genowefę  Helenę  Antoniego,  Annę  Sarbin,  Marię  Habarty.  Teresę  Dyhdalewicz,  Karolinę  Stanisława  Romatowskich,  Mirosławę  Wójcik,  Adriana  Zdulskiego,  Marzenę  Michalską,  Władysława  Mariannę  Grudziądz,  Stanisława  Taradejna,  Teresę  Krawczyk,  Katarzynę  Ignacego  Władysława  Kalinowskich,  Jadwigę  Stanisława  Bakuła,  Zofię  Andrzeja  Reginę  Zygmunta  Dąbrowskich,  Annę  Zygmunta  Aleksandrę  Milewskich,  Janinę  Zielińską,  Genowefę  Feliksa  Edwarda  Kalisiak,  Klarę  Edmunda  Piluchowskich,  Barbarę  Markowską,  Witolda  Benignę  Kowalewskich,  Jana  Czesławę  Giec,  Julię  Cieślak,  Zbigniewa  Dunin,  Anielę  Jana  Mirosława  Raczek,  zm.  z  rodz.  Raczków  Witkowskich  Kamińskich  Zmysłowskich,  Józefę  Tadeusza  Zygmunta  Edwarda  Marka  Albinę  Tadeusza  Genowefę  Alicję  Janinę  Waldemara  Konrada  Mieczysławę  Piotra  Edmunda  Waltera,  Otylię  Erwina  Rudolfa  Annę  Feliksę  Jana  Rudolfa  Stefanię  Majerów,  Wandę  Włodzimierza  Helenę  Wiktora  Danielewiczów,  Annę  Borysławską,  Marię  Jacka  Szymańskich,  Henrykę  Jana  Jacka  Ewę  Halinę  Kazimierę  Katarzynę  Widlińskich,  Genowefę  Baran,  Julię  Pawła  Dymków,  Jana  Zbigniewa  Ewę  Mariana  Bolesława  Schmit,  Eugenię  Fryderyka  Pawelec,  Marię  Emila  Olechne,  Zofię  Kotecką,  Irenę  Marię  Czesława  Sitarzów,  Brigidę  Lindhal,  Dawida  Gilleta,  Annę  Zawadzką,  Krystynę  Gęszczyńską,  Danutę  Lewicką,  Andrzeja  Nechaj,  Hannę  Górecką,  Kazimierę  Makowską,  Marka  Dębickiego,  Mieczysława  Wolskiego,  Richarda  Browna,  Mateusza  Radwana,  Pawła  Konarskiego,  Piotra  Zofię  Gawin,  Mariannę  Janinę  Zofię  Halinę  Leokadię  Irenę  Matuszewskie,  Leokadię  Jana  Henryka  Sikora,  Elżbietę  Stanisława  Zofię  Adama  Łapińskich,  Stefanię  Wandę  Krystynę  Halinę  Gałczyńskie,  Bolesława  Marka  Dobrowolskich,  Irenę  Pawła  Marczak,  zm.  kapłanów  Mariana  Pirożyńskiego  Tadeusza  Sitko  Izydora  Siedlik  Jerzego  Syryjczyka  Alfonsa  Klamana,  Stefanię  Sałańską,  Danutę  Jędrzejewską,  Halinę  Pawłowską,  Zofię  Tomkowską,  Leszka  Danutę  Hornowskich Annę  Jadwigę  Zygmunta  Gustawa  Oktawiana  Wysockich,  Jana  Leokadię  Gręda,  Jana  Annę  Rynkiewicz,  Stefanię  Marcela  Władysława  Tadeusza  Niedźwiedzkich,  Hieronima  Proniewicza,  Stanisławę  Ostrowską,  Grażynę  Sak,  Stanisława  Pawlaka,  Antoniego  Mossor,  Lecha  Solarza,  Tadeusza  Ignacego  Michała  Stanisławę  Walczaków,  Józefa  Władysławę  Ewę  Helenę  Piotrowskich,  Stefanię  Władysława  Petków,  Krystynę  Zdzisława  Sterzeckich,  Józefa  Marię  Urszulę  Bartlewiczów,  Edwarda  Jachacy,  Bogdana  Stępnia,  Annę  Jana  Nowaków,  Jana  Janinę  Kowalewskich,  Helenę  Reszka,  Hannę  Ferenc,  Zofię  Mieczysława  Orłowskich,  zm.  kapłanów  Bolesława  Spychała  Jerzego  Syryjczyka,  kard.  Józefa  Glempa,  Alicję  Podhajską,  Annę  Wąsowską,  Irenę  Grycewicz,  Zofię  Bąk,  Czesława  Stefanię  Zawisza,  Stanisławę  Reginę  Tadeusza  Cieślak,  Zbigniewa  Umiastowskiego,  Stanisławę  Bogumiła  Hawlićek,  Teodozję  Henryka  Lucjana  Pawlińskich, Janusza  Wójcika,  Annę  Bałuka,  Melanię  Andrzeja  Lucjana  Świgoń,  Józefa  Florentynę  Świątek,  Teresę  Odolańską,  Jadwigę  Chmielewską-Sztuk,  Józefę Połczyńską,  Jana  Gartowskiego,  Eugeniusza  Urszulę  Lidię  Mazur,  Jolantę  Jung,  Reginę  Kazimierza  Więch,  Reginę  Piotra  Stanisława  Sławomira  Jusińskich,  Jadwigę  Gierasik,  Hannę  Misterską,  Bronisławę  Eugeniusza  Kamińskich,  Marię  Witolda  Cichosz,  Alicję  Annę  Wysockie,  Michała  Miecznikowskiego,  Piotra  Zakrzewskiego,  ks. Stanisława  Wygonika, Andrzeja  Jagiełło,  Władysławę  Żyłka,  Waldemara  Malinowskiego,  zm.  z  rodz.  Tyczyńskich  Paterków  Wysockich  Szymulskich  Świnneckich  Witkosiów,  Mikołaja  Andrzeja  Jarosławskich,  Władysławę  Józefa  Bogdana  Głosów,  Irenę  Elżbietę  Wandę,  zm.  z  rodz.  Stangrodzkich  Dobrzenieckich  Cieplaków,  Genowefę  Kazimierza  Kiersikowskich,  zm.  z  rodz.  Kiersikowskich  Albekierów,  zm. kapłanów  Jerzego  Syryjczyka  Dariusza  Leszczyńskiego,  Mariannę  Piotra  Witolda  Wiśniewskich,  Krystynę  Stanisława  Leokadię  Zofię  Leona,  zm.  z  rodz.  Jędraszko  Kukwa  Domińskich,  Jerzego   Aleksandrę  Andrzeja  Stanisława  Dariusza  Aleksandra  Marcińczak,  Józefę  Jana  Kazimierza  Błądek,  Henryka  Stanisława  Amelię  Szelenbaum,  Zygmunta  Janinę  Szczecińskich,  Tadeusza  Jana  Salomeę  Antoniego  Teresę  Marię  Felicję  Walentego  Teofila  Mariana  Kazimierza  Magdalenę  Marię  Marka  Danutę  Marka  Jerzego  Renatę  Barbarę  Józefę  Józefa  Andrzeja  Annę  Tomasza,  Kazimierza  Stefanię  Aleksandra  Zofię  Stefana  Alicję  Jana  Wiesławę  Aleksandra  Marcjannę  Walentego  Danielskich,  Kazimierza  Michalskiego,  Stanisława  Janiaka,  Kazimierza  Konasiuk,  Cezarego  Rohanka,  Kazimierza  Gilarskiego,  Jacka  Gawrońskiego,  Franciszka  Wilk,  Filipa  Wróblewskiego,  Kamilę  Wiktora  Kotara,  Juliana  Wiśniewskiego,  Kazimierza  Bąkowskiego,  Helenę  Skowrońską,  Irenę  Eugeniusza  Brajczewskich,  Antoninę  Kazimierza  Kozłowskich,  Danutę  Pawlak,  Mieczysława  Kleczewskiego,  Zygmunta  Mackiewicza,  Stanisławę  Śniedziecką,  Agatę  Mariana  Anielę  Wojciecha  Waśko,  Franciszkę  Karola  Hildebrand,   ks. Konrada  Hildebranda,  Drogomirę  Stanisława  Dylla,  Sylwestera  Bozoki,  Annę  Drozdowską,  Tadeusza  Buch,  Kazimierza  Błaszczyka,  Janinę  Stanisława  Cieciuch,  ks. Jerzego  Syryjczyka,  Jakuba  Aleksandra  Dutkowskich,  Mariannę  Stefana  Jana  Władysława  Działak,  Stanisławę  Grabczyńską,  Bronisławę  Józefa  Jana  Władysława  Klepacz,  Irenę  Tadeusza  Kitów,  Zygmunta  Gołębiowskiego,  Marcina  Karwowskiego,  Józefa  Bocyk,  Jana  Bożyk, Mariannę  Piotra  Ryszarda  Helenę  Władysława  Dudziń,  Janinę  Walentego  Gryszkiewicz,  Andrzeja  Sentkowskiego,  Anielę  Antoniego  Stanisława  Wacława  Marię  Kazimierza  Kamola,  Ludwikę  Stańczyk,  Jana  Kaczyńskiego,  Magdę  Zamilską,  Bogusławę  Morozowską,  Benignę  Kowalewską,  Danutę  Kowalik,  Annę  Nowak,  Zofię  Matysiak,  Irenę  Marciniak,  Jerzego  Święteckiego,  zm.  z  rodz.  Kłopotowskich  Kowalów  Rudnickich  Kraśniewskich  Pastuszaków,  Mariannę  Marka  Mariana  Kucharz,  Józefę  Stanisława  Marię  Zenona  Zygfryda  Feliksa  Gizowskich,  Helenę  Adolfa  Bohdana  Adama  Malinowskich,  Stanisławę  Juliusza  Przedrzymirskich,  Kazimierę  Maksymiliana  Zbigniewa  Lankosz,  Jerzego  Genowefę  Sokołowskich,  Otylię  Stachura,  Zofię  Wojtylak,  Halinę  Jędrzejewską,  Józefa  Katarzynę  Tkaczuk,  Józefa  Zdzisława  Skiba,  Jana  Marię  Białasek,  Antoniego  Helenę  Podyma,  Wiktora  Leokadię  Opanowicz,  zm.  kapłanów  Jana  Szymborskiego  Krzysztofa  Gruczyńskiego  Remigiusza  Zimaka  Jerzego  Syryjczyka,  Krystynę  Brańską,  Macieja  Osnowskiego,  Krzysztofa  Bańkowskiego,  Elżbietę  Henryka  Rzeszutek,  Marię  Michała  Andrzeja  Teresę  Michała  Leokadię  Michała  Annę  Kazimierza  Gierżodów,  Lucynę  Władysława  Leszka  Katarzynę  Tomasza  Andrzeja  Wachala,  Łukasza  Marię  Ludwika  Tadeusza  Władysława  Kluźniaków,  Antoniego  Stefanię  Ludwika  Andrzeja  Domańskich,  Stanisławę  Józefa  Małgorzatę  Buźniak,  Zofię  Władysława  Bzikot,  Krystynę  Brunona  Błażejewicz,  Dariusza  Teresę  Zdzisława  Sterna,  Krzysztofa Mieczysława  Olszak,  Marię  Zygmunta  Mariana  Rodak,  Eugeniusza  Kliś,  zm.  z  rodz.  Kotwica  Jaworskich  Kuźmińskich  Dobrzańskich  Karaczewskich  Gmyrek  Maksiej  Derezińskich  Grzegorczyków,  Wiesława  Marię  Teofila  Elżbietę  Karolinę  Józefa,  Wiktorię  Franciszka  Józefa  Niedziałek,  Zofię  Cała,  Lucynę  Kielak, ks.  Jana  Niedziałek,  Helenę  Irenę  Jana  Pest,  Tadeusza  Łuszczaka,  Ludwika  Lisiak,  Apolonię  Mariana  Matusik,  Zofię  Wacława  Andrzeja  Teresę  Bożyk,  Antoninę  Józefa  Stanisława  Jana  Eugeniusza  Irenę  Wiesława  Urszulę  Helenę  Władysława  Halinę,  Władysławę  Stanisława  Zofię  Kazimierza  Szymczak,  Lucynę  Henryka  Kucharskich,  Apolinarego  Ryłka,  Janinę  Mieczysława  Teresę  Pawła  Halinę  Henryka  Zajdel,  Julię  Mieczysława  Golec,  Antoniego  Rojek,  Janinę  Jerzego  Popieluch,  Stanisława  Kosińskiego,  zm.  z  rodz.  Popieluch  Kutyło  Kosińskich  Cejmerów  Kołodziejskich,  Antoninę  Edwarda  Skibińskich,  Oliwię  Sylwestra  Rzeźnik,  Helenę  Czesława  Kowalskich,  Ewę  Romana  Smołuch,  Antoniego  Derda,  Julię  Frąc,  Aleksandrę  Smolarek,  Krystynę  Łuszczyńską,  Mariana  Annę  Jana  Węglińskich,  Zofię  Monikę  Stefana  Hadryś,  Jerzego  Zasada,  Piotra  Edwarda  Paduszyńskich,  Reginę  Mastalerz,  Andrzeja  Sokołowskiego,  Marię  Kazimierza  Jewiak,  Eleonorę  Justyna  Trejnis,  zm.  z  rodz.  Jewiaków  Trejnisów,  Amelię  Stanisława  Szelenbaum,  Mariana  Stanisławę  Podstawka,  Zofię  Mariana  Kmieciak,  Michała  Szkudlarskiego,  Katarzynę  Pawła  Marię  Tomasza  Walentego  Chudy,  Agnieszkę  Jakuba  Marię  Stanisława  Zofię  Stanisławę  Marię  Ignacego  Teresę  Jana  Szumilas,  Kunegundę  Jana  Derylak,  Józefę  Józefa  Marię  Ignacego  Grażynę  Zając,  Anielę  Tomasza  Kocębów,  Bronisławę  Józefa Pazgan,  Mariannę  Pawła Ponczek,  Gertrudę Brunona Bronisława Hubert,  Zygfryda  Felicję  Marcin  Pankowskich,  zm.  z  rodz.  Ponczek  Ratańskich  Pańkowsskich. 

 

SOBOTA

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY DUSZE śp:

 Zofii i Józefa BARTOSIK, Andrzeja, Jana i Leokadii, Kazimierza, Edwarda i Jadwigi, Józefa BARTOSIK, Stanisławy GŁOBA, Heleny BANACH, Katarzyny i Andrzeja KWAŚNIEWSKICH, Eufemii i Józefa BARTOSIK, Zofii i Ignacego KOŁODZIEJSKICH, Henryka KOŁODZIEJSKIEGO, Józefy i Antoniego OLCZAK; Janiny, Edwarda, Agnieszki, Franciszka, Janiny, Józefa, Michała, Antoniny RZEPKA, Feliksa i Florentyny PIESIK, Marii i Józefa KOWALSKICH, Leokadii i Jana LELICKICH, Bronisława i Julianny MUSZYŃSKICH, Władysława WOŹNIAK; Kazimierza, Wandy KOZIEŁ, Marianny i Andrzeja KACZMARCZYK, Czesławy CHOINA, Zbigniewa BAZYLKO, Zofii KACZMARCZYK, Wiesława SKOWROŃSKIEGO, Marii PATYCKIEJ; Romana BACZ i jego rodziców Franciszki i Stanisława, Stanisławy, Czesława, Zenona, Marii, Feliksa, Łucji, Elżbiety MODZELEWSKICH, Mikołaja ROMANOWSKIEGO, z rodz. MALINOWSKICH, Józefa MALINOWSKIEGO i jego rodziców Wiktorii i Jana; Bronisławy, Romana, Wojciecha, Henryka STOLARSKICH, Marii WIERZBICKIEJ, Ireny, Władysława, Henryka SZELENBAUM; Krystyny, Bronisława, Józefy, Stanisława, Antoniego BIEŃKOWSKICH, Katarzyny, Stanisława, Kazimierza DZWONKOWSKICH, Romana POŁAWSKIEGO, Haliny POLEWKO; Aurelii, Włodzimierza, Antoniny i Czesława SADOWSKICH, Marianny i Konstantego, Piotra CHMIELIŃSKICH, Michała WILGĘ, Leokadii i Edwarda ŁYSONIEK, z rodz. SADOWSKICH, SKWIOT, CHMIELIŃSKICH, ŁYSONIEK, WILGÓW, POPISÓW, NICEWICZ, JARONIÓW, KIJAKÓW, ROMANÓW, NIEDŹWIECKICH, KONIARZÓW; Józefy, Maksymiliana, Władysława, Katarzyny, Jana, Balbiny, Józefa, z rodz. SZMITÓW, Józefy, Wawrzyńca, Aleksandry, Henryka, Kazimiery, z rodz. MOŁDAWÓW, Zdzisława, Krzysztofa, Władysława, Wiesławy; Elżbiety, Wandy i Czesława BIENIEK, Jadwigi i Franciszka, Anny i Franciszka DECHNIK, Sabiny i Juliana JASIŃSKICH, Stanisława RUTKOWSKIEGO; Czesława, Stanisławy, Bronisława, Krystyny, Marianny, Wawrzyńca, Jana, Rozalii, Marianny, Aleksandra; Zofii MASŁOWSKIEJ, Jadwigi CZECHOWICZ, Julii i Pawła GAWDZIKÓW, Natalii i Stefana GONTARSKICH, Jana i Janiny, Leokadii i Ryszarda WYSOCKICH, Lucyny i Jana SKUPIÓW, Marii i Leona GAWDZIKÓW, Leokadii i Eugeniusza BARUCHÓW, Wandy i Stanisława PAWLUCIÓW, Władysławy KASZUBA, Jadwigi KARPIŃSKIEJ, z rodz. WYSOCKICH, SKUPIÓW, GONTARSKICH, MASŁOWSKICH, GAWDZIKÓW, BARUCHÓW, CZECHOWICZÓW, TECZYŃSKICH; Marii OSIPIAK, Bronisławy i Stanisława NOWAKOWSKICH, Czesława, Zenona KAJDANIAK, Ewy ONUFRUK, Anny WÓJCICKIEJ, Benedykta NOWAKOWSKIEGO, Pawła, Genowefy ONUFRUK, Tomasza MIKOWSKIEGO vel FERET, Janiny, Sylwestra WRZOSEK, Lucjana WIEWIÓR, z rodz. ADAMOWSKICH; Bolesława, Antoniego, Stanisława ZAWŁOCKICH, Tomasza, Cecylii BIAŁOBRZESKICH, Tomasza i Natalii PENCONEK, Michała DREWNIAKA, Bolesława i Heleny, Antoniego i Marianny, Stanisława i Marianny ZAWŁOCKICH, Michała i Weroniki DREWNIAK; Zofii i Stefana GERUS, Jadwigi i Józefa GIELATA, Kazimiery MARCZUK, Jana i Heleny JĘDRZEJEWSKICH, Rozalii i Bronisława ROBAKÓW, Franciszki HEWIAK; Kazimierza, Marianny, Andrzeja KACZMARCZYK, Danieli, Bolesława URACZ, Michaliny, Stefana, Stanisławy, Bolesława, Wawrzyńca, Marianny, Janiny, Franciszka, Ewy, Zbigniewa, Jerzego, Marii, Stanisława, Julii, Alfreda, Alfreda, Albina, Wiktora, Stefana, Jana, Barbary, Franciszka, Władysławy, Eugeniusza; Mariana, Agnieszki, Franciszka KARPIŃSKICH, Daniela, Leokadii, Antoniego SOLIŃSKICH; z rodz. OSIŃSKICH, BARTLEWSKICH, GBARCZYKÓW, PRUSINOWSKICH, LAZARSKICH, LISIAKÓW, GRYNIEWICZÓW, GŁAŻEWSKICH; Jerzego WIERZBOWSKIEGO, Wacława, Julii, Jacka, Jana, Jerzego, Bronisławy z rodz. JARZĄB, Wiesławy i Ryszarda KŁYS; Teodozji i Piotra, Melanii i Władysława, Sabiny i Romana, Marii, Grażyny, Barbary, Wandy, Maryli, Danuty; Marii i Stanisława, Salomei, Władysławy i Romana, Teresy, Edwarda, Franciszka, Henryka, Kazimierza, Janiny, Janiny, Agnieszki i Michała, Julii i Karola, Czesława, Leokadii, Wacława, Jana, Andzi, Danuty, Janiny, Adeli, Leokadii, Agnieszki i Joachima, Wacława, Stanisława, Stefana, Leokadii, Mieczysława, Bogumiły, Marii, Mieczysława; Weroniki, Wawrzyńca, Karoliny i Józefa ORZECHOWSKICH, Marii i Jana BIGOS, Elżbiety, Jana, Kazimierza i Stanisława SIKORA, Agnieszki i Jana CIOŁEK, Elżbiety KRZEMKOWSKIEJ, Tadeusza DOMAŃSKIEGO; Stanisława Mück i rodziców: Marii i Wilhelma, Jadwigi i Stanisława MINASIEWICZÓW i ich syna, Marii, Antoniego, z rodz. KRZYŻANOWSKICH, Zofii, Mariana, Eugenii, Mariana, Alfreda, Lidii, Stanisława, Izabeli, Jacka, Sergiusza SPIRYN, Marii, Stanisława, Haliny BUGNÓW, Janiny ANTONIEWICZ, Stefani, Jerzego, Wandy, Jakuba, Marii, Seweryna, Józefy, Janiny, Wandy; z rodz. KULESZÓW, FILIPOWICZÓW, Henryka MUCHĘ; Tadeusza KOWALCZYKA, Janusza PARTYKI, Anny, Stanisława, Marianny, Aleksandra z rodz. SIERONIÓW, Mariana BARANA, Heleny i Jana RUSZNICA, Anny SKIBA; Mieczysława BICZAKA, Antoniego i Teofili BICZAK, Tomasza, Aleksandry ZABOROWSKICH, ks. Aleksandra BACĘ; Zbigniewa, Janiny i Bolesława z rodz. KANIÓW, Józefa EJZEL, Wincentego, Mariana z rodz. ZŁOMANIÓW, Edwarda SZCZEPANIKA, Marii, Stefana, Wacława z rodz. PRZYWORÓW, Danuty, Marii WCISŁO, Jarosława PIZONIA, Agnieszki JAWORSKIEJ, ks. Romana JAWORSKIEGO, Piotra ZUNIA; Florentyny i Jana, Floriana i Klementyny, Marianny i Adama, Sabiny, Wacława i Anny, Józefa i Eugeniusza, Marii JASIONKA, Dariusza, Mirosława, Bronisławy, Edwarda, Jerzego, Anny i Łukasza, Władysławy, Bogdana, Barbary i Piotra; Wandy, Stefana, Jana BEŁDYCKICH, Jadwigi, Jana RADZIWANOWSKICH, Wandy KWIATKOWSKIEJ, Emilii, Zygmunta, Anny BEŁDYCKICH, Anny i Nikodema WIŚNIEWSKICH, Marianny i Stanisława CZECHOWSKICH, Ireny i Zygmunta PRZYJAŁGOWSKICH, Henryki i Andrzeja JAŚLIKOWSKICH, Ireny, Feliksa, Zbigniewa, Tadeusza, Zbigniewa GRODZKICH, Heleny BEŁDYCKIEJ, Heleny, Tomasza KOSTEWICZ, Barbary GRODZKIEJ; Klementyny, Michała, Franciszka, Zofii, Alojzego, Heleny, Tadeusza FIRKOWSKICH, Janiny, Stefana, Izabelli, Andrzeja, Zdzisławy, Sebastiana, Zofii, Józefa, Karoliny GROCHOWSKICH; Saturnina, Polikarpa OGONOWSKICH, Apoloni, Józefa, MIKLIŃSKICH, Wiktorii, Karola, Stefana UNOLDOWSKICH, Józefy LASOCKIEJ; Janiny, Stanisława, Adama, Mirosławy, Michała; Karoliny i Przemysława, Marii i Waldemara, Marii, Zofii, Jerzego, Antoniego, Anieli, Leszka, Zbigniewa z rodz. GRYTNERÓW, Jana, Julii, Wacława, Marianny, Józefa, Ryszarda, Kazimierza, Jerzego, Heleny, Władysława, z rodz. NOWAKÓW, OSTROWSKICH, Danuty, Wacława, Zofii, Tadeusza, Jerzego, Krystyny, Jana, Adama; Tadeusza, Heleny, Józefa, Marianny, Stanisława, Teodory, Ryszarda z rodz. RESZKA, Adama, Marii, Stanisława, Kazimierza, dziadków, Franciszka, ks. Józefa, z rodz. KRUPA, FRENT, CHOWANIEC, OLKOWSKICH, SOBÓL, rodziców WOŹNIAK, Jana i Edwarda GAJEWSKICH, Krzysztofa CHROBIK.